Речи на Пламен Моллов

12 януари 2009г.

"Имаме нужда от работещ компромис" - Изказване на председателя на ПГ на НДСВ Пламен Моллов по време на извънредното заседание на парламента във връзка с газовата криза

Изказване в Парламента
Уважаеми г-н Председател на НС,
Уважаеми вицепремиери,
Дами и господа народни представители,

Развитието на конфликта между Русия и Украйна показа, че ние, макар да сме най-силно пострадала страна, можем да направим твърде малко за неговото разрешаване. Затова НДСВ предлага в този дебат да не поставяме ударението върху спора кой е по-виновен за пълната ни зависимост от руските газови доставки.

Нека поне този път, респектирани от собствената си безпомощност и липса на достатъчна далновидност в енергийната политика на държавата, да не прикриваме с политическо говорене страха от неизвестното и тревогата от неконтролируеми загуби! Нека днес намерим точки на съгласие и приемем текст на декларация, която да даде допълнителен импулс на правителството да ограничи ефекта от разгарящата се газова криза. Апелът ни е да обединим усилията си и заедно, управляващи и опозиция, да направим така, че да се възползваме от системата за колективна сигурност като страна-член на ЕС.

ЕС е ключов фактор за България не само в стремежа ни за прекратяване на кризата, но и за преодоляване на последствията от нея. И не е в наш интерес да се опитваме да даваме, както често пъти досега, разнопосочни сигнали – към ЕС и към Русия, като наш единствен доставчик.

Двусмисленото поведение на страна, присъединена към ЕС, но запазила рефлекси на член на СИВ, ще докаже, че нищо старо не сме забравили и нищо ново не сме научили. Така разбираме позицията на отделни политици за авариен пуск на ІІІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, още повече, че оперативните данни ясно показват, че и при върхово натоварване енергийната система покрива аварийните нужди за бита, транспорта и промишлеността – нещо, което и самият премиер потвърди преди малко. Не бива да допускаме многотемие и да вземаме лош пример от прецеденти за нарушаване на международни договорености.

Подобно непредпазливо поведение в навечерието на очаквания февруарски доклад може да ни постави в опасна изолация с непредвидими последствия. Това, което бихме могли да направим още сега, е да постигнем предлагания от НДСВ работещ компромис между политическите сили за следното:
  • незабавно утвърждаване на необходимите спешни оперативни мерки за справяне с кризата и преодоляване на негативните последствия от допуснатите пропуски. Ние ще подкрепим всички настоятелни усилия на правителството за компенсиране на загубите, които българският бизнес понася;
  • инфраструктурна модернизация на България, неотложна реализация на проекта АЕЦ „Белене” и приемане на дългосрочни професионални решения за диверсификация на енергийната система и за повишаване на нейната буферна способност.

Кризата промени условията за политическия дебат, защото ни показа, че всички губим от взаимните си пропуски, както и че всички имаме интерес от взаимни усилия да постигнем работещия компромис, за да може държавата да гарантира публичните услуги, от които газовата криза лиши българските граждани.