Печатни медии

Пламен Моллов, председател на Националната лозаро-винарска камара: Имаме запаси за година

 

- Проф. Моллов, лозаро-винарството е най-засегнато от кризата. Какъв е изходът?

- За първи път сме свидетели на такава криза и е трудно да се правят прогнози. В създалата се ситуация държавата не може да помогне много, защото не се намесва на пазара. Но правителството би могло да потърси нови пазари, както и да ограничи сивия сектор,който разбива имиджа на българското вино. Отрасълът се нуждае от дългосрочни мерки за развитие.

- Вие лансирахте идеята за кризисна дестилация, т.е. излишъкът от вино да се преработи за биогорива.

- Така е, вярно, че за страната ни това звучи доста необичайно, но такава практика има в страни с най-големи традиции в лозаро-винарството като Франция, Италия, Испания. А ЕС отделяше годишно по 400 млн. евро, за да помогне на стопаните, като изкупи и преработи в биогорива излишните количества вино.

- Има ли друг спасителен пояс от кризата?

- Този колапс ще има оздравителен характер за отрасъла, защото ще отсее хазартните играчи, които са разчитали инцидентно да продадат реколтата на високи цени. Сега те ще бъдат най-зле, докато л озарите - предимно кооперации, които са сключили договори още през пролетта с винопроизводители, ще устоят, защото изкупуването на гроздето им е гарантирано.

- Какво ще стане, ако много винарни обявят нулева година?

- Страната ни има наличност от 150 хиляди хектолитра вино, което е достатъчно да покрие консумацията за една година. Моите прогнози обаче са, че само около 30% от гроздовата реколта няма да се изкупи.