Печатни медии

Пламен Моллов, Председател на Националната лозаро-винарска камара:  

Сивият сектор усвоява 220 000 тона грозде

- Г-н Моллов, производството на нелегален алкохол в страната нарасна значително през 2009 г. Имате ли данни какви са неговите размери?

- Да, реално нелицензираното производство и търговия с алкохол нарасна значително. Една от причините е кризата, друга е ниският контрол и безотчетност на нерегламентираните производители. В страната ни има 1600 официално регистрирани дестилационни съоръжения, но техният реален брой е над 9000. По данни на Дирекция Агростатистика към Министерство на земеделието и храните всяка година се събират между 420 хиляди и 450 хиляди тона грозде, от които 20 - 30 хиляди тона отиват за прясна консумация, близо 50% от останалите се закупуват от лицензираните производители, а другите 50% (или 220 хиляди тона) се усвояват от сивия производствен сектор. По наши предварителни прогнози тази година данните ще са по-скоро в съотношение 30%: 70% за сивия сектор.

- Защо според вас големите компании купуват все по-малко грозде? Намалява ли консумацията на лицензирания алкохол за сметка на нелицензирания?

- Причините са две. Първо, големите производители на алкохол у нас през последните години засадиха значителни количества собствени масиви, които от тази година са плододаващи. Втората е, че поради кризата значително се сви пазарът на спиртни напитки, което доведе до големи количества нереализирана продукция от легалните производители. В резултат регламентираните производители ще закупят много по-малко суровини, а останалите количества произведено грозде ще се изкупят от нерегламентирани производители и ще бъдат използвани за незаконно производство, което допълнително ще разшири сивия сектор в бранша. Само през 2008 г. за производство на нелегален алкохол са закупени и усвоени над 160 хиляди тона от цялата гроздова реколта. Отделно тези производители усвояват още близо 90 хиляди тона плодове, които също влизат в производство за ракия.

- Колко литра правят годишно и надвишават ли производството на регламентираните производители?

- Официални данни, които коректно да представят това производство, няма, защото то не се следи от съответните органи, и, отделно, този тип производители не разполагат с необходимия за регулярна отчетност на произведеното количество алкохол - разходомер. Данни могат да се изкарат от прости сметки. Например в България има много на брой малки спиртни фабрики, които продават нелегално големи количества спирт с рисково качество. Много от тези спиртни фабрики разполагат с дестилационни колони за производство на спирт с капацитет от 5 до 20 тона на денонощие. Техни основни клиенти са малките нерегламентирани производители на алкохол. Отделно тези производители закупуват и стотици хиляди тона грозде. Следва, че това годишното производство може да надхвърля производството на големите компании.

- Има ли информация колко данък би следвало да заплатят тези нелегални  производители?

- Постъпленията в държавния бюджет за тях би следвало да възлизат на над 162 милиона лв. годишно под формата на акцизи и данъци. Тази година дължимото количество ще е значително повече. За първото шестмесечие на 2009 г. са внесени акцизи в размер на само 160 000 лв., което означава, че до края на годината те ще са около 320 000 лв. За сравнение - през 2008 г. постъпленията в бюджета само от платени от легалните производители акцизи надхвърлят 108 милиона лв. като 90% от тези легални производители са членове на НЛВК.

- След броени седмици стартира гроздоберът, какъв е размерът на суровината, която очаквате да се събере?

- Очакваме през гроздоберна кампания 2009 г. да има много по-високо плододаване в сравнение с миналата година. Кампанията ще стартира официално в началото на септември, въпреки че вече започна гроздоберът на някои сортове в различни райони. По данните, подадени ни от гроздопроизводителите, реколтата тази година ще бъде с много високо качество, сочност и захарност, но официални цифри ще можем да кажем след около два месеца.

- Знае ли се чия собственост са обектите?

- Част от регистрираните специализирани малки обекти за дестилация са собственост на едни и същи юридически лица и кооперации, които в отделни случаи притежават по 20 и повече обекта за дестилация, като РПК "Наркооп" има общо 29 обекта в Кюстендилско, ПК "Труд" стопанисва 18 обекта във Врачанско, "Зора" ЕООД с 16 обекта в Габровско и т.н. При сумиране на производствените мощности в тези обекти капацитетът на производство надвишава този на големите производители, но без да внасят акцизи или да заплащат дължими данъци.

 

70% от алкохола, който пием е фалшив

Приблизително 162 000 000 лв. е размерът на невнесените данъци и акцизи за промишленото количество алкохол, което се е произвело в селските казани през 2008 г. Това каза на официална пресконференция председателят на Националната лозаро-винарска камара Пламен Моллов. За производство на нелегален алкохол са закупени и усвоени над 160 хиляди тона гроздова реколта и 90 хиляди тона плодове. За 2009 г. се прогнозира, че 70% от събраната през гроздоберната кампания суровина ще отиде за производство в сивия сектор, което прави дупка от над 200 000 000 лв. в държавната хазна. Освен че ощетява държавата финансово, сивият сектор в алкохолния бранш води до стотици смъртни случаи годишно, поради лошите санитарно-битови условия и техническа поддръжка на обектите.

Официалният брой на т.нар. в закона "малки обекти за дестилация" е около 1600, но по данни на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) те са над 9000. Тези обекти по закон имат право да произвеждат до 30 л за лична консумация срещу заплащане на данъци и акцизи на преференциални условия. Реалният размер на производството им обаче е промишлено и надминава дори това на големите винпроми. Годишно то е в размер на над 50 000 тона само за дестилиране на ракия, а реално заплатените акцизи за него са само 400 000 лв.