Печатни медии

Пламен Моллов, шеф на парламентарната група на НДСВ и вносител на промените в закона за туризма: Стратегията вече е остаряла

Г-н Моллов, мнението на бранша е, че държавата също трябва да направи необходимото за развитието на сектора по отношение на инфраструктура. Каква е политиката в това отношение?

- Час по-скоро трябва да се дадат под някаква форма на публично-частно партньорство летища и други вътрешни дестилации, които са необходими за по-успешното развитие на курортите. Основен проблем в това отношение е липсата на национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в един по-дългосрочен период от време. Такава стратегия вече е изработена, но не приета, тъй като процедурата е твърде тромава. Държавата е длъжник на бизнеса, защото развитието на държавното администриране в сектора, възлагането на ясни контролни функции изостава от развитието на бизнеса.

С приемането на стратегията този проблем ще се реши ли?

- Стратегията е фундамент , за да започнат да се случват нещата. Много е важна добрата политическа воля на управляващите, които поставят приоритети за развитие на инфраструктурата, довършването на магистрала "Тракия" в частност. Ние трябва да имаме стотици и хиляди км магистрали, а не да се гордеем с довършването на една магистрална артерия. Стратегията според мен е изостанала още преди приемането си. Не са откроени няколко основни приоритета - ролята на рекламата, туристическите центрове извън страната и партньорството с професионалните организации. По отношение на рекламата въпросът е, че трябва да има добра обосновка защо е необходима. Що се отнася до създаването на нов закон за туризма или създаването на министерство, това няма да стане до края на мандата на правителството.

По отношение на разработвания текст за публично-частно партньорство, какво ще касае туризма?

- Ще се предвиди отдаването например на културните обекти за един по-дългосрочен период на частни фирми, които ще могат да ги стопанисват. Това също важи и за минерални извори, за ловни участъци. Друг много възприет модел е да се застроят определени обекти от частни фирми, които да ги ползват за определен период, след което да си останат държавна или общинска собственост. Пример за такъв проект е летището в Истанбул.