Електронни Медии

 

09 май 2008, БТВ, "Тази Сутрин"

Как НДСВ възприема промените в кабинета?

 

Водещ: Сега вече си говорим с Пламен Моллов. Здравейте. А това, за което си говорим е днес в „24 часа”, ми казвате вие, че има кратка статия със Симеон Сакскобургготски, която е посветена на влизането ни в Европейския съюз (ЕС), на Лисабонския договор. Но за това след малко. Имаме информация, че снощи Симеон Сакскобургготски се е срещал с доста влиятелни българи. По каква причина и какво се е случило на тази среща?

Пламен Моллов: Да, вие, както винаги, сте добре информирани, имаше такава среща. Тя не беше официална и затова не беше оповестена. Но срещата беше израз на една благодарност от страна на нашия лидер за подкрепата, която влиятелни личности на обществото ни декларираха, една подкрепа към него по повод 6 април, когато беше представена книгата „Дългът преди всичко” за неговия живот.

Водещ: А датата 6 април е свързана с неговата изява, когато той обяви, че влиза в политическия
живот в България.

Пламен Моллов: С неговото връщане в политиката в България преди седем години. И всъщност поводът беше да се проведе един свободен разговор на свободни теми...

Водещ: Кои бяха хората ще ни кажете ли? Присъствахте ли вие?

Пламен Моллов: Да, аз присъствах. Не бих могъл всички да ги изредя, за да не пропусна някой и да се засегне. Но сред хората бяха омбудсманът на България г-н Гиньо Ганев, там беше Вежди Рашидов, Красимир Гергов, Мартин Захариев, станалият популярен кмет на Каварна Цонко Цонев и други хора.

Водещ: Лично Симеон Сакскобургготски ли реши кои хора да покани?

Пламен Моллов: Да. Това бяха хора, които изразиха подкрепа за него, които се подписаха под една декларация, която беше в посока на европейските ценности и ценностите на либерализма, ценностите на центристкото управление в България, които споделят общи възгледи по отношение на стабилността на управлението на основата на един стабилен център, на един консолидиран център.

Водещ: Като стана въпрос за стабилност на управлението, всичко ли вече е заздравено като отношение между коалиционните партньори вътре в коалицията? Никакви пукнатини няма?

Пламен Моллов: Аз не знам защо се търсят някакви противоречия, когато има конструктивен диалог в рамките на опозицията. Ние като една европейски насочена партия сме чувствителни, както за очакванията на обществото, от една страна, по важни теми, които хората ги вълнуват, така и по отношение на това, което Европа мисли за нас и това, което се очаква от нас да правим. Тоест ние играем ролята на една политическа сила, на един равноправен партньор, който чрез конструктивни предложения, чрез ресурса, който има, генерира идеи и предлага 
прагматични решения. И ако те намират известен диалог, ако около тези решения могат да се намерят добри приложения, да се направят добри стъпки от страна на правителството, толкова по-добре. Ние призовахме за радикални реформи, призовахме за това, че правителството трябва да увеличи динамиката на управление в съответствие с очакванията на обществото и виждате, че това се случва. Тук не става дума да си приписваме някакъв актив, а ние просто в рамките на коалицията поставяме ребром въпросите, защото смятаме, че България има нужда да ускори европеизирането си, има нужда Европа да дойде по-бързо до гражданите, да се създадат условия всеки човек да почувства, че е в ЕС.

Водещ: Коалицията предстои да се срещне събота и неделя, предстои да вземе много важни решения. Тези важни решения, които засягат здравеопазването, социалната сфера, ще бъдат ли взети сега, следващите три дни?

Пламен Моллов: Тази дискусия...

Водещ: Окончателно ли ще приключи дискусията, която ви очаква вътре в тройната коалиция събота и неделя с решения?

Пламен Моллов: Аз лично се надявам, че ще се вземат окончателни решения, защото много време няма. Не става дума за времето до края на мандата, става дума за сроковете в дневния ред на обществото. Ние не можем да отлагаме повече стартирането на реформата в здравеопазването, ускоряването на подобрената социална политика. Тук бих искал да дам едно разяснение доколко НДСВ участва в този процес и как ние позиционираме нашето отношение към социалния вектор в политиката. Ние считаме, че в условията на България най-доброто развитие е балансът между либералното и социалното начало в икономическия живот. Нещо, което е предпоставено и в Лисабонския договор - тези дни продължава да протича процесът на неговото ратифициране от отделните страни.

Водещ: Дайте по-конкретно да говорим. На България й предстои да вземе решения, тоест на тройната коалиция да вземе решение ще бъде ли повишена здравната вноска, ще бъдат ли приватизирани и кога общинските болници, неща, които засягат пряко хората. Дайте за това да говорим.

Пламен Моллов: Ако трябва да ви кажа конкретната позиция на НДСВ...

Водещ: Какво е мнението на НДСВ?

Пламен Моллов: Разбира се, резултатът от преговорите и разговорите в рамките на тройната
коалиция ще покажат какво всъщност ще се случи. Аз се надявам проблемите да бъдат решени, в смисъл, да бъдат предпоставени решенията, които ще се случат оттук нататък. Но, ако трябва да говоря за позицията на НДСВ, категорично ние сме против всякакво увеличение на здравната вноска. Ние считаме, че системата на здравеопазването има вътрешен ресурс за преструктуриране, за реформиране, така че да няма нужда хората да плащат повече за здравни услуги. Ние смятаме, че има възможност за уплътняване на възможностите вътре в системата на здравеопазването. Разбира се, един много важен ресурс за подобряване ефективността на системата това е приватизацията. Ние не бива да считаме, че приватизираните болнични заведения по някакъв начин са зле управлявани. Напротив, световната практика...

Водещ: Аз мисля, че най-голямата партия в тройната коалиция, в случая БСП, с най-много депутати в случая, смята, че приватизацията трябва да се случи, но като че ли няма да стане стартът на този процес в рамките на мандата ви. Така ли е?

Пламен Моллов: Ние винаги сме считали, че трябва да има съответствие между онова, което се говори и онова, което се върши. Ние сме за почтеност в политиката, това е нашето мото от самото начало на създаването ни.

Водещ: Да не би някой от коалиционните партньори да не демонстрира такова съответствие?

Пламен Моллов: Не бих казал, но въпросът е, че когато се коментира по тази тема, би следвало да се извадят ясни аргументи защо трябва да се постъпи по един или по друг начин и, когато ги има тези ясни аргументи, да се вземат съответните решения.
Времето изисква от нас да имаме по-радикални действия. Ние не можем да отлагаме безкрайно тази реформа.

Водещ: Добре, конкретно. Трябва ли в рамките на мандата да стартира процесът по приватизация?

Пламен Моллов: Нашата позиция на политическата партия, която представлявам, е, че трябва да
стартира този процес на реформиране на здравната система, включително с елемента приватизация.

Водещ: Г-н Моллов, кои са темите, по които като че ли най-много спорите вътре в тройната коалиция, имате най-много разногласия? Има ли такива теми, по които има нетърпимост на мнения?

Пламен Моллов: По всяка тема има различни позиции. Не, нетърпимост едва ли. По-скоро преобладава дух на обосноваване, повече или по-малко устойчиво обосноваване на различни тази.

Водещ: Кои са въпросите, по които обосноваването не е толкова устойчиво?

Пламен Моллов: Една тема, по която примерно бих могъл да ви дам известни по-големи разяснения, е примерно Агенцията за храните. Знаете, че всички хора се вълнуват от проблема с това да консумират безопасни храни, с това да консумират качествени храни, цените да не се увеличават по някакъв неясен път. Има нужда от един единен контролен орган, нещо, за което НДСВ, включително и в мое лице, се бори от самото начало на участието си в политиката
за създаването на един такъв единен орган.

Водещ: А вие сте човек, който се занимава със земеделие, с проблемите на земеделието от много
време.

Пламен Моллов: Да. Така или иначе това е изискване на Брюксел и ние през цялото време, седемгодишния период, намираме полурешение. Сега има условие и има някакво разбиране, някакво обединяване около това, че такъв орган трябва да се създаде. И въпросът е какво точно да направим. Това, което е възможно в рамките на оставащото време на управление на тройната коалиция, е да се формира една изпълнителна агенция в рамките на Министерството на земеделието и храните, където е основната част от контрола, на основата на други контролни органи, които там така или иначе са създадени. Което ще означава изземване на функции от съществуващи агенции и служби и обединяването на едно място с оглед на единна методология при осъществяване на контрол, която гарантира на хората, на потребителите, каквито сме всички ние, една по-добра база за контрол, по-добра гаранция от държавата.

Водещ: Кое ви спира да се направи това сега и веднага?

Пламен Моллов: Досега винаги имаше някакви усилия, които бяха породени преди всичко от хората в самите контролни органи, които искат да запазят статуковото.

Водещ: Говорим за тези контролни органи, които контролират качеството на храната?

Пламен Моллов: Да, това са ветеринарната служба, службата по зърнени фуражи, РИОКОЗ и т.н.

Водещ: Които са под шапката на различни
министерства.

Пламен Моллов: На различни министерства. Сега има идея това нещо, основната част да мине в едното министерство.

Водещ: Кой от коалиционните партньори не е съгласен, че пък да не се случи веднага?

Пламен Моллов: Досега някак си негласно този проблем не се поставяше на масата. Сега вече в
рамките на разговорите, които водихме в контактната група, когато коментирахме необходимостта и вида на промените, които трябва да се предприемат – функционални и структурни, този въпрос беше поставен на масата и беше изразена ясна политическа воля...

Водещ: От вас.

Пламен Моллов:
... от всички коалиционни партньори това нещо да се случи и, общо взето, рамката, в която да се случи, беше, така да се каже, коментирана. Сега, разбира се, аз очаквам тази дискусия да се доразвие, още мотиви да се натрупат, с които да се дефинира тази рамка и оттам нататък да се предприемат енергични законодателни действия и това нещо да стане факт до края на годината.

Водещ: Добре, да приключим разговора с това, с което започнахме. Случайно ли срещата, на която вие сте присъствал снощи, организирана по покана на Симеон Сакскобургготски, вашия лидер, се състои в навечерието на 9 май, Денят на Европа?

Пламен Моллов: Никак не е случайно. Ориентацията на нашия лидер към Европа и припознаването от страна на европейските институции, неговото припознаване като една личност с важно значение за обществения и политическия живот у нас предполага една такава активна гражданска и политическа позиция в навечерието на 9 май.

Водещ: Защо не беше оповестена медийно срещата?

Пламен Моллов: Защото тя имаше в много голяма степен частен характер. Но по-важното е друго, по-важното е, че на тази среща отново имаше едно обединение около това, че Българя има своя шанс, има предпоставките, които са създадени за европейско развитие, което изисква един по-добър диалог между гражданското общество и политиците. Някак си политиците не виждат всичко, което гражданското общество очаква от тях, а гражданското общество априори счита, че политиците не са тези, които представляват него. И тук този диалог всъщност трябва да се подобри и този договор между гражданското общество и политическата класа в България на основата и на Лисабонския договор, който ни дава нови основания, който е една поанта във възможностите за съвместно живеене, изживяване на съвместни ценности. Това е нещо, което в Българя трябва да се случи оттук нататък.

Водещ: Добре, благодаря ви. Пламен Моллов, гост на предаването „Тази сутрин”.