Печатни медии

10 февруари 2009, в-к "Пари", Светлана Трифоновска

Лошо ченге за производители, добро за потребителите

 

Агенцията по храните трябва да контролира контролиращите органи

— Господин Моллов, срокът за създаване на агенцията по храните беше 30 юли 2007 г., защо тя все още не съществува?

— Тогава бе сформирана работна група, която направи дълги и обстойни анализи. Тя внесе предложение за създаване на такава агенция, която да е към Министерския съвет и да има обединителни координиращи функции. Всъщност създаването на такъв орган е политика на Евросъюза. Припомням, че политиката на общността по отношение на храните коренно се промени след 2000 г. и темата за безопасността и качеството е изключително актуална. В предложението на контактната група контролът не бе пипнат, защото контролните органи - ДВСК и РИОКОЗ, не разрешават да им се изземва територията. Имаше внесен доклад и от министерството на земеделието, но предложението там беше агенцията по храните да бъде към тяхното ведомство. Ако това стане, ще се замаже работата. От земеделието се позовават на факта, че най-много контролни органи има при тях - 80%, но всъщност не е така, защото малките магазинчета и пакетираните стоки, както и растителните продукти, ги държи РИОКОЗ или Министерството на здравеопазването.

— Защо според вас бъдещата агенция трябва да е извън министерството на земеделието?

— Защото основната функция на министерството на земеделието е да насърчава работата и да помага за производството на земеделските продукти. Министърът трябва да е загрижен да се произвеждат повече продукти, земеделците да получават редовно субсидии. Освен това министерството трябва да се грижи за граничния контрол, за експорта на тази продукция. С други думи - да прави най-доброто за производителя и да е доброто ченге за земеделския производител и преработвателите.
Органите, които трябва да контролират качеството и безопасността на произведената храна, са лошото ченге за производителите и търговците, но пък са доброто ченге за потребителите.

— Искате да кажете, че в момента ДВСК е в ситуация на конфликт на интереси?

— В известен смисъл да. От една страна, задачата на агроминистерството е да даде шанс на дребните производители, например тези, които отглеждат по две или три крави. Публична тайна е, че в момента тяхното мляко има проблем с микроорганизмите. В същото време обаче ДВСК трябва да извършва контрола върху качеството на произведената от тях храна и така на практика блокира дейността на производителите, вместо да ги поощрява. В момента това е един от проблемите на нашата хранителна индустрия. Тъй като контролният орган се намира в министерството, което трябва да им дава рамо. Ето защо смятам, че контролният орган на храните трябва е отделен и самостоятелен. Освен това в НВМС има кадрови проблем, там няма нито един технолог. Много лесно при посещенията си в преработвателните предприятия инспекторите може да бъдат заблудени по отношение на машините например. Те не са виновни за това, защото не са учили тези неща. Но такива експерти са необходими.

— Какво е вашето предложение?

— Аз си давам сметка, че с останалите няколко месеца до края на мандата правителството едва ли ще се заеме със създаването й. Тя се прави с политическа воля в началото на мандата, защото трябва да се преодолеят много съпротиви. Въпреки всичко трябва да се направи една малка стъпка. Не съм Дон Кихот и стъпвам на земята. Такъв орган трябва да има пречистваща роля по отношение на качеството. Потребителят трябва да има на кого да се оплаче. Знам какво мисли всеки от веригата на производство и пазар на храни. Твърдя, че има еволюция по отношение на контрола. Но трябва да се преодолее и последната бариера агенцията да не е към нито едно министерство.

— Как трябва да изглежда тази агенция?

— Трябва да е със самостоятелен бюджет, в нея да работят ветеринарни, хуманни лекари, технолози и агрономи.

— Тогава какво ще стане с НВМС и РИОКОЗ?

— Ще контролират храните, но самите те ще бъдат надзиравани от агенцията. Тя ще е единната точка, която да координира, да извършва методически дейности.
Освен това ще има референтни лаборатории за мониторинг на пазара. На първо време са необходими 60 експерти за цялата страна. Със съответната апаратура те ще вземат проби от продуктите в търговските обекти и ще насочват вниманието на ДВСК или РИОКОЗ за нередности.