Речи на Пламен Моллов

07 Май 2008г.

"Политиката трябва да примирява разумните цели"

Изявление от името на ПГ на НДСВ по повод началото на новата парламентарна сесия

 

Изказване в Парламента

Уважаеми дами и господа народни представители,

С ремонта на кабинета в навечерието на големите християнски празници създадохме високи насрещни очаквания в българското общество. Да отговорим на тези очаквания – това беше целта на исканите от Парламентарната група на НДСВ структурни и функционални промени, за незабавно преодоляване на кризата в държавността.

Няма съмнение – това е сложен, дълбочинен и многостранен процес. Но началото вече е сложено. Управляващата тройна коалиция показа не на думи, а на дело политическа воля за подобряване ефективността на правителството. Противно на създадената вече популистка практика – с наближаването на края на мандата да се отчитат все повече успехи, ще се опитам от името на НДСВ да систематизирам нерешените от тройната коалиция проблеми.

Проблеми, с които трябва да се заемем незабавно. Времето и тяхната значимост ни пришпорват. Но не времето, оставащо до края на мандата, а нетърпящите отлагане срокове от дневния ред на обществото. Както и тяхната особена важност.

Да бъде преодоляна кризата в държавността според НДСВ означава държавното управление да престане да държи гражданите в постоянен страх:

•    от организираната, уличната и битовата престъпност;
•    от икономически неблагополучия, съпътствани от неконтролирана инфлация;
•    от отсъствието на достъпни публични услуги – в здравеопазването и държавната администрация;
•    от липсата на компетентност и отговорност при усвояването на европейските фондове;
•    от мониторинговите доклади на Брюксел;
•    от некачествените храни и спекулативните им цени;
•    от липсата на социална справедливост, която у нас е не само икономическа, но и морална категория, и т.н.
•    от това да живееш в най-бедната европейска страна, в която добрите неща се случват твърде бавно.

Всеки от нас в тази зала би могъл да допълни или да модифицира този актуален списък от страхове, които придават горчив привкус на празниците и които всички сме обсъждали – у дома, сред роднини и приятели, в тесен кръг, въпреки че заинтересованите от това обсъждане са много широк кръг от хора.

Незаинтересовани практически няма.

Какво влага НДСВ в понятието “структурни и функционални промени”?

Ние не бихме искали, а и не би трябвало то да остане обща, абстрактна и следователно нищо не значеща формула, зад която се крият партиите от управляващата тройна коалиция, а опозицията използва единствено и само като барикада, зад която да прегрупира силите си.

Твърде опростенческо е да мислим, че структурните и функционалните промени се изчерпват единствено с намаляване на държавната администрация и ограничаване на бюджета за нейната издръжка. Това, всички си спомняме, беше най-първата вълна от гражданско недоволство, с която стартира преходът. Уви, скритата безработица при социализма за близо две десетилетия се прероди в партийно-управленска кадрова политика, намираща оправдание в европейското изискване за повишаване на експертния капацитет на администрацията.

Но понятието “експертен капацитет” не е обичайна количествена мярка. То е израз на потенциала на управлението да отговори адекватно на динамиката на обществените очаквания. Резултат на структурните промени трябва да бъдат уплътнената функционалност и подобрената ефективност на управлението. Съществено при това е да се намали огромната тежест на бюрокрацията, която е уседнала в края на административната хранителна верига.

Нашето разбиране е, че партиите от управляващата тройна коалиция трябва своевременно да се разделят с хранениците на властта от средния и висш ешалон, които ще напуснат постовете си заедно с придружните им фирми, роднини и приятелски кръгове. НДСВ не се притеснява от съкращението на управленски ресурс, от преструктурирането за подобрение на управленската ефективност!

Една от най-значимите функционални промени, които обществото очаква от нас, е социалният аспект на управленската практика. Сега пари в държавата има и ние настояваме така да се преструктурира тяхното използване, че най-сетне ощетените слоеве на обществото да получат възможност да вземат това, което са заработили с повишаването на БВП. Не ние, управляващите, да им го дадем, а със създадените от нас механизми на социална справедливост всеки сам да вземе това, за което има воля, инициативност, знания и опит.

Трябва да признаем, че преразпределението на бюджетния излишък не постигна очаквания ефект. Както и ежегодното наливане на много пари от държавния бюджет в здравеопазването. Стигнахме и до най-парадоксалното експроприиране на мръсните пари на прехода, като принудихме избирателите да остойностят вота си и един глас в общините с атрактивна собственост да стигне 200 – 300 или повече лева.

За да не се получава този порочен ефект на мазното петно, трябва да преподредим приоритетите си.

Ето кои, наред с акцентите на правителствената програма за ускоряване на здравната реформа, реформата в МВР и създаването на Агенция за контрол на храните, са приоритетните политики според НДСВ:

•    Насърчаване на реалното обвързване и внедряване в практиката на научните изследвания, иновациите и високите технологии, за да повишим производителността на труда и оттам реалните доходи на семействата;
•    Разработване на прагматични решения за развитие на капацитета за ускорено усвояване на еврофондовете, за да почувстваме по-бързо, че сме част от ЕС;
•    Модернизиране на националната политика в туристическия сектор за гарантиране конкурентоспособността му чрез засилване регулативно-контролните функции на ДАТ и ясно формулиране на взаимодействието й с професионалните организации, за да запазим предимството си на туристическа дестинация;
•    Внимание и грижи за младото поколение чрез участие на обществото във възпитателния процес и чрез масовия спорт, за да имаме здрави и образовани младежи.
•    Ще продължим работата по приемането на нов Семеен кодекс, за да съхраним традиционните ценности и да се съобразим със съвременните реалности;
•    Ще продължим да насърчаваме бизнеса на основата на стабилна и прогнозируема макроикономическа рамка и разумна данъчна и осигурителна политика.

Уважаеми дами и господа,

Нищо не е така обречено на политизиране, както са жизненият стандарт и качеството на живот. И с нищо не се злоупотребява толкова много в наши дни, както с лоялността към определена политическа партия.

Стабилното и успешно управление изисква да признаем, че всеки избор и предпочитания имат място под сърдитото българско слънце.

От идеалистично настроените хора, които се въодушевяват от дадена кауза, каквито са нашите родители – пенсионери, до обладаните от “dot.com мания”, за която е важно колко пари печели, до хората със здравословен възглед за живота, за които е от значение не какво имаш, а как живееш ...

Вярно е, че предпочитанията на посочените групи са противоречиви и че тяхната несъвместимост трудно може да се избегне. Само че, според нас, истинската функция на политиката е да се примиряват разумните цели.

Да си пожелаем успех в постигането на тази цел!