Речи на Пламен Моллов

21 Януари 2009г.

"ПГ на НДСВ предлага компенсиране на българската икономика заради газовата криза"

 

Изказване в Парламента
Днес, 21 януари 2009 г., Пламен Моллов прочете декларация от името на Парламентарната група на НДСВ. В декларацията, се казва че „ПГ на НДСВ е силно разтревожена от едностранното, непредизвестено и непредизвикано от България спиране на доставките на природен газ от Русия, което доведе българската икономика до криза за природен газ и големи загуби”. Затова ПГ на НДСВ предлага компенсиране на загубите на българската икономика и предотвратяване опасността от възникване на подобни кризи в бъдеще.

 
Декларация на Парламентарната група на НДСВ

Парламентарната група на НДСВ е силно разтревожена от едностранното, непредизвестено и непредизвикано от България спиране на доставките на природен газ от Русия, което доведе българската икономика до криза за природен газ и големи загуби. Нарушаването на договорни отношения от страна на Русия предизвика напрежение в обществото и се превърна в остър политически въпрос. Едностранната зависимост на страната от доставки на руски газ се оказа заплахата за националната сигурност на страната.

За компенсиране на загубите на българската икономика и предотвратяване опасността от възникване на подобни кризи в бъдеще, Парламентарната група на НДСВ предлага:

1.    Правителството на Република България да предприеме необходимите стъпки за получаване на незабавно и пълно обезщетяване на българската икономика от страна на Русия.

2.    Правителството да предоговори условията за доставки на природен газ от Русия, като се предвиди създаване на гаранционен фонд, съхраняван в трета страна за незабавно обезщетяване на загуби.

3.    Правителството да поиска от Европейската комисия  финансова, политическа и техническа помощ за изграждане на реверсни връзки с газопроводната мрежа на съседните държави.

4.    Правителството в 7-дневен срок да даде отчет за използването на получените от Европейския съюз финансови компенсации за 4-те години предсрочно затваряне на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй” и каква част от тях са изразходени за изграждане на АЕЦ „Белене”.

5.    Правителството в 7-дневен срок да информира Народното събрание за юридическите, финансови и технологични параметри на строящата се АЕЦ „Белене” и хода на изпълнението й.

6.    Правителството в двумесечен срок да проучи и докладва пред Народното събрание за юридическите и технологични възможности за изграждане на 7 и 8 блокове на АЕЦ „Козлодуй”.