Речи на Пламен Моллов

24 Септември 2008г.

"По-доброто взаимодействие между администрацията и туристическия бранш е наложително"  

Изказване на председателя на ПГ на НДСВ доц. Пламен Моллов по време на дебатите в Народното събрание по предложените структурни и персонални промени на Министерския съвет 

 

Изказване в Парламента
Кризата в държавността, така като я определи НДСВ, се генерира от невъзможността да отвоюваме държавата от мафията. Диагнозата поставихме лесно, но лечението е особено трудно. И това, разбира се, добре го знаем всички в тази зала.

Ние от НДСВ поискахме радикални, бързи и неотложни структурни промени. Призовахме към политика на действията. А последвалият вот на парламентарната група съвсем ясно откри нашата изострена чувствителност към динамиката на обществените очаквания, както и критичното ни отношение, съчетано с конструктивна лоялност към партньорите ни и увереност във вътрешния потенциал на тройната коалиция. Не допуснахме обаче кризата в държавността да се трансформира в дестабилизация на държавата, с нови предсрочни избори, които да повлияят на инерционния механизъм на икономиката в условията на задаваща се световна криза на кредитните пазари. Защото смисълът на нашето участие в коалиционното управление е да не позволим да ерозира стабилността на държавата.

Това е нов код, нов чип в управленската визия на тройната коалиция –страната ни да има стабилно правителство по пътя на нейното европейско развитие в интерес на всички граждани и повишен жизнен стандарт. Стабилността предпоставя европеизация на страната, а тя поражда нова стабилност.

Предложените от премиера персонални промени ние разглеждаме само като първа крачка към подобряване ефективността на правителството и условие за стартирането на функционални и структурни промени, които да отразяват новата динамика на политическите процеси в условията на членство в ЕС. Те са добре премерени, без да нарушават стабилността на страната, но и дълбочинни – вицепремиер по еврофондовете, смяна на двама силови министри и двама министри, чиито ресори са особено висок социален резонанс.

Както всички добре знаем, политическата игра не е механичен сбор от партийни програми, лидерски качества и приличен пиар за публичните личности. Тя е много повече. Чрез промените е заложена ясна цел – успешно да се реализират приоритетите на актуализираната управленска програма на тройната коалиция и правителството.

Предложените кандидатури са равностойни и добре балансирани и в съответствие с програмните задачи – предимно политически или повече от експертен характер. В МВР е политическо лице. Нормално е. НДСВ настояваше да се понесе и политическа, наред с професионална, отговорност за случващото се там. Удовлетворени сме от номинацията на колегата Михаил Миков, който според нас е силна и консенсусна фигура и е в състояние да осъществи очакваните значими промени в системата на сигурността. Ще подкрепим и другите предложени кандидатури. Номинирани са доказани професионалисти. Уверени сме, че с управленския си опит и международен авторитет г-жа Миглена Плугчиева ще се справи с нелеката задача да координира дейността на институциите по усвояване на еврофондовете. Разчитаме на професионализма на д-р Евгени Желев за стартиране на дългоочакваната реформа в здравеопазването и експертната визия на ст. н. с. Валери Цветанов за въвеждане на стратегическо планиране в областта на земеделието.

Вече втори мандат НДСВ е силно ангажирано и има съществен принос за професионализирането и модернизирането на българската армия в условията на членство на страната ни в НАТО. Излъчените от нас министри се справиха с управленските си задачи и така дадоха своя принос за евроатлантическата ориентация на страната. Днес обаче е нужен нов импулс с акцент върху социалната политика при реформиране на армията. Затова НДСВ уверено поема своята пълна отговорност в промените, номинирайки безспорен професионалист, с впечатляваща биография и доказани мениджърски качества.

Обърканото изказване на колегата Шопов няма да коментирам, тъй като то е израз на липсата на политическа визия на силата, която представлява.

Кандидатът Николай Цонев е ново лице на политическата сцена, но познава добре системата отвътре и има отлична международна репутация като президент на CLIMS – Комитетът за връзка между социалните структури на военните министерства на НАТО.

Затова не приемаме публичните намеци на някои колеги, че номинираният министър на отбраната е второразреден администратор или чирак без политически качества. Впрочем нашият мъдър народ и за този случай както и за много други подобни има точна и ясна поговорка: Малкото пале дави вълка – казва фолклорната мъдрост и така делегира доверие на тези, които днес наричаме нови лица. Защото старите вълкодави знаят какво ги чака и ръмжат страшно, но гледат от страни.

Уважаеми дами и господа,
Кризата в държавата, струва ми се, тръгва от кризата на доверие помежду ни тук в парламентарната зала. Предложен е нов вицепремиер да координира дейността на институциите по реализиране на европейските програми, но преди още да са институционализирани неговите функции доминира отрицание. Като огрубяваме политическата игра между управление и опозиция, ние даваме сигурни доказателства на избирателите, че всички са маскари и на никоя партия не може да се вярва. В НДСВ обаче сме твърдо убедени, че общ наш дълг пред обществото е да работим за преодоляване на кризата в държавността и да възвърнем доверието на хората в институциите. Ние предлагаме алтернатива на познатите подходи в управлението – по-малко партийност в държавните дела, по-малко държава в икономиката, повече и по-съдържателни мерки на всички нива в управлението, насочени към сигурността и благополучието на отделния човек за просперитета на семейството. Това са нашите либерални ценности. Затова ние с убеденост ще гласуваме в подкрепа на предложените промени.

В заключение, нека си припомним, че всичко започна с един скандал, определихме го като криза, а коалиционните ни партньори изразиха надежда, че това е оздравителен процес. Дори и да не сте съгласни с нас, нека да го превърнем в оздравителен процес.

Няма да има предсрочни избори, уважаеми дами и господа. Никой не е заинтересован да клатим лодката на правителството и най-малко най-обикновените хора. Далеч по-градивно е добросъвестно да помогнем на кабинета да направи необходимите структурни промени, които му възлагаме от тази най-висока парламентарна трибуна. Да помагаме, уважаеми дами и господа, а не да пречим. Понякога това е много, то е трудно, но постижимо.

Благодаря!