Речи на Пламен Моллов

24 Септември 2008г.

"По-доброто взаимодействие между администрацията и туристическия бранш е наложително"  

 

По-доброто взаимодействие между администрацията и туристическия бранш е наложително
Необходимо е да се подобри взаимодействието на държавната администрация с професионалните организации в туристическия бранш. Очевидно е, че законопроектът за изменение и допълнение на Закона за туризма е възможният компромис в момента, тъй като няма технологично време за нов закон. Именно затова трябва да му се даде ход максимално бързо. Има няколко проблема в момента, които трябва да намерят своевременно решение и ние като вносители ще направим необходимото това да стане в най-кратък срок. Това каза днес председателят на Парламентарната група на НДСВ Пламен Моллов в зала 134 на Народното събрание по време на дискусия, организирана от НДСВ за предлаганите промени в Закона за туризма с ръководители и председатели на национални, регионални, браншови и продуктови туристически организации, както и председателя на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова.

Налага се и тезата, че професионалният сектор трябва да бъде привлечен  с ясни правомощия и ясно разпределени функции, като в това отношение се използват добрите европейски практики. Ако е възможно да направим това още в рамките на този законопроект, ние ще положим необходимите усилия за дефиниране на текстове, с които да включим участие на бизнеса в контролните функции. Когато говорим за категоризации, за лицензиране, за всички неща, за които стана дума тук, очевидно е необходима помощта на бизнеса и да се ангажират максимално професионалните слоеве, тъй като това ще доведе до по-доброто нормативно уреждане на важни въпроси. Това е политика на НДСВ, подчерта по време на дискусията Пламен Моллов.

В обсъждането взеха участие депутатите от НДСВ Мария Ангелиева и Мариана Костадинова. Госпожа Костадинова обърна внимание върху това, че туристическият бранш е най-подходящ за бързо навлизане на публично-частното партньорство. Пламен Моллов подчерта, че НДСВ ще работи и върху законопроекта за публично-частното партньорство, тъй като това е другата сфера, в която може да се активизира добрият бизнес в туризма.

Сред най-коментираните нови моменти в закона бяха въвеждането на категоризация на туристическите обекти със срок от 5 години, вместо безсрочната категоризация в момента, отпадането на категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и развлечения, сключването на договори за отстъпени авторски права и др.