Речи на Пламен Моллов

29 Юли 2008г.

"Грешките не се поправят с нови грешки"  

Изказване на председателя на Парламентарната група на НДСВ Пламен Моллов по време на дебатите за вота на недоверие към правителството

 

Изказване в Парламента
Уважаеми господин председател,
Уважаеми господин министър-председател,
Уважаеми министри и народни представители,

Нямате ли искреното усещане, че аргументите “за” и “против” този шести пореден вот на недоверие към правителството са вече добре известни? Фактите от критичния доклад, в техническия и политическия му варианти, се знаят. Оценките – също! Аргументите на опозицията, но и предложеният от управляващото мнозинство пакет от управленски политики и конкретни административни действия, обсъдени в Банско, вече са публично оповестени.
Сега всички сме в схемата „déjà vu”, т.е. на вече видяното.
Въпреки това, ние от НДСВ държим публичният дебат да продължи, защото вярваме в неговата силно дисциплинираща функция. В подкрепа на добрата управленска практика. И докато в предварителната дискусия търсихме отговор на въпроса: Къде е проблемът на партньорите ни с нас? Сега, след доклада, е добре да си отговорим:
Къде е нашият проблем с европейските структури?
Отговорът на въпроса е труден, защото ние всички често се държим като трите маймунки в старата китайска притча:
едната не вижда, защото е покрила очите си с ръце;
втората не чува, защото е запушила ушите си;
третата не говори, защото е затиснала устата си.
Вече нямаме друг избор – трябва да сме реалисти и прагматици:
да видим това, което не е останало скрито за експертите на ОЛАФ;
да чуем не само препоръките на ЕК, но и всичко, което води до криза в публичното доверие у нас и в Европа;
да кажем открито и ясно как ще управляваме парите от европейските фондове, така че да подобрим репутацията на България пред света.

Да преустановим досегашната практика правителството оперативно да управлява отделните агенции, вместо единствено да осъществява политическото им ръководство. Да осигурим достатъчната степен на независимост и да засилим гражданския мониторинг, за да създадем необходимите предпоставки за модерен мениджмънт на еврофондовете.
    Да започнем по време на днешния дебат, който има особено значение и поради факта, че се провежда в момент, когато първият български еврокомисар Меглена Кунева, излъчена от НДСВ, оглавява ЕК, определена от самия Барозу за негов заместник! Ето защо нашите послания днес ще прозвучат още по-силно в Брюксел.
Време е да си отворим очите и да видим, че само чрез въвеждането на успешните практики на нашите европейски партньори ще сме в състояние да постигнем необходимия висок стандарт на управление и отчетност на средствата от еврофондовете и възстановим доверието на европейските данъкоплатци. Затова ние от НДСВ настояваме да се поиска съдействие от водещите страни-членки на ЕС, които имат Договор за доверие. Постоянното партньорско наблюдение не само ще подсили контрола при използването и разпределянето на средствата от структурните фондове, но по този начин ще възстановим накърнената ни публична репутация пред Европа.
Трябва да си отпушим ушите и да чуем критичните настроения в българското общество, да се доверим на критичното мислене сред хората, за които са предназначени европейските пари. Убедени сме, че трябва да бъде въведен не само парламентарен, но също така и обществено-експертен контрол върху европейските пари, в който активно да участват опозицията и гражданството.
Сега е моментът да си отворим устите и да кажем ясно и открито това, което всеки българин знае. Грешките не се поправят с нови грешки. Най-значимата тема, с която трябва да се справим адекватно, решително и бързо, е несъстоялата се реформа в областта на правосъдието и вътрешния ред (ПВР). Трябва да дадем шанс на Висшия съдебен съвет да концентрира усилията на всички власти да се справят с корупцията и организираната престъпност. От НДСВ настояваме:
•    още през септември парламентът да приеме измененията в НК и НПК, за да може да се ускори досъдебната фаза за бързо и ефективно решаване на съдебните дела на организираната престъпност;
•    да се усъвършенства контролът по използването, съхранението и унищожаването на СРС;
•    съдилищата да се разтоварят от дела, които могат да се решат с облекчена процедура;
•    да се усъвършенства информационната система, която дава възможност за публичен контрол над хода на делата и на съдебните решения.

В партньорството ни със съдебната власт ние откриваме залога за бързи и устойчиви резултати в борбата с корупцията и престъпността. Там е първопричината, а не следствието. В реформата в системата на ПВР виждаме решението на проблема със замразените еврофондове.
 
НДСВ има експертното ноу-хау и знае как да разреши проблемите още сега в рамките на това управление. Секторите, които управляваме пряко, са добър пример в това отношение. Ние влязохме и продължаваме да стоим в коалицията като коректив, който сега е повече от необходим. Защото в случая е важен не тесният интерес на партията, а колективните интереси и ползи, които българските граждани заслужават като пълноправни членове на ЕС, тъй като ги изстрадаха в аванс.
Подкрепата ни е за това, което може да ни обедини и да постигне бързи и устойчиви резултати. Евентуалното падане на правителството би довело до дестабилизация и непредвидимост, които ще върнат България години назад и ще разсрочат ползването на европейските пари за неопределено време.

Уважаеми дами и господа,
На въпроса, който зададох в началото: Къде е нашият проблем с европейските структури? Краткият ми отговор гласи, че допуснахме европейските ни партньори да отстояват интересите на българските граждани по-добре от нас самите.
НДСВ е партия на правилата. Ние участваме в това управление, за да гарантираме, че България ще спазва европейските правила. Процесът на адаптиране към европейските правила и отговорности не е бил лесен за старите страни-членки, ще е още по-труден за новите.
 
Ние приемаме предизвикателството да посредничим в трудния процес на взаимно опознаване и напасване. Както го направихме и в този случай чрез международната активност на нашия лидер!  
                                   
В заключение – трябва да сме наясно, че в загрижеността на Брюксел, която личи от доклада, се проектира голямата ни задача – да постигнем общо съгласие между управляващи и опозиция по създаването на траен и ефикасен механизъм за граждански и парламентарен контрол върху управлението на европейските средства и МВР, който да функционира при всяка власт с активното участие на опозицията. За да се скъса с уродливите опити за котерийно домогване към еврофондовете и за да се превърне МВР в гарант за сигурността на хората.
НДСВ настоява за повече съгласие и приемственост в европейската политика на страната!

Уважаеми дами и господа,
Когато гласуваме днес, нека всички да бъдем на висотата на  историческата отговорност, която ни мотивира да работим за бъдещето!