Електронни Медии

 

06 февруари 2009, www.express.bg 

Пламен Моллов: Попитайте партньорите ни как си представят правителството без НДСВ

Милена БОЯДЖИЕВА


 

Мисля, че правителството ще узрее за това, да номинира Соломон Паси за генерален секретар на НАТО и очаквам при дискусията по тази тема да надделее здравият разум и виждането, че става дума за национална кауза. Това казва пред ЕКСПРЕС.БГ председателят на ПГ на НДСВ. И още: Съгласно Закона за храните преди година и половина трябваше да се създаде единен орган за контрол на храните. Постановлението за създаването му, което беше готово, не трябваше да бъде спирано в края на миналата година.  

 

Г-н Моллов, напоследък се говори почти като виц, че НДСВ се разграничава политически от тройната коалиция, но управленски участва в нея. Така ли ще си живеете до края на мандата?

Нямаме такава уговорка. Това което правим и ще правим, се диктува от нашата политическа философия. Имаме проевропейско поведение, смятаме, че трябва да се въвеждат модерни европейски практики, за да стане България добро място за живеене. То е и в основата на либералната идеология, която изповядваме – държавата да се намесва по-малко, но да създава добри и сигурни условия за всеки. И ще настояваме всичко, което е в разрез с нашите виждания, да не бъде практика на правителство. Разбира се, в една коалиция винаги има разминаване в идеологията и различни трудности. Но решенията, които се вземат, трябва да са въз основа на стабилна аргументация, а не на някакъв вид емоция.

Често политици от НДСВ казват, че участвайки в коалицията, пречите на БСП да взема неправилни решения. Много глупости ли спряхте?

Не бих казал, че сме спирали глупости, просто постигнахме баланс между либералното и социалното начало. Например, БСП се стреми да вдига пенсиите, а ние – да създадем сребърен фонд.

А Вие изневерихте ли на идеологията си?

Не, никога. По-скоро някои от нашите програмни виждания са били постигани по-трудно. Но много ясно следваме нашата програма и коалиционното споразумение и мога да каже, че се случиха повече от нещата, които планирахме в началото на мандата.

Защо и Ваши колеги, а и Вие самият говорите често за излизане от коалицията?

На този въпрос ще отговоря с контра въпрос.Защо не попитате нашите коалиционни партньори: „Какво правителство си представяте без НДСВ? Защо мислите, че ще е по-добро от сегашното?"

Поредното скърцане в коалицията възникна около кандидатурата на Соломон Паси за генерален секретар на НАТО. Трябваше ли да се стигне до там, партньорите да Ви обвинят, че номинацията му е партийна, а това е работа на правителството?

Мисля, че правителството ще узрее за това, да номинира Соломон Паси за генерален секретар на НАТО, мисля, че това решение предстои. Очаквам при дискусията в правителството по тази тема да надделее здравият разум и виждането, че става дума за национална кауза. С номинацията на Соломон Паси можем само да подобрим имиджа на България навън, нещо, от което всички имат полза.

Как ще реагира НДСВ при негативен доклад на Европейската комисия (ЕК)?

А защо мислите, че ще е негативен? Вижте, крайно време е да престанем да гледаме на ЕК като на враг на България. Брюксел е наш партньор. Когато ЕК излиза с отрицателни доклади и настоява нещо да се случи тук, настоява Европа да влезе в България.

Наистина ли в коалицията гледат на Еврокомисията като на враг?

Има някакъв неистов страх от докладите. По-скоро трябва да запретнем ръкави и да изпълним предписанията, вместо да се чудим как да предоставим или да интерпретираме даден отрицателен доклад, за да не изглежда толкова негативен. Ето, например, промяната на Закона за конфликт на интереси беше лош сигнал за Брюксел.

Г-н Моллов, фермерите протестират, че продукцията им не се изкупува, а хората вместо сирене слагат на трапезата си „рога и копита", както стана ясно тези дни. Как ще се реши този проблем?

Фермерите имат известно основание да протестират, защото има определени ограничения чрез млечните квоти, постигнати от България, когато се присъединихме към Европейския съюз.

Кой водеше преговорите с ЕС, не хвърляте ли камък в градината на НДСВ?

Това не е камък в градината на НДСВ, защото, когато квотите се защитаваха, много стопани укриха своята продукция, евентуално за да укрият данъци. Но по-големият проблем е, че едри производители на млечни продукти застанаха в основата на разпределението на млечните квоти. Доста фермери, особено по-малките, останаха извън системата и няма кой да им купи продукцията. От друга страна, много малко фермери са въвели модерни европейски практики, които да гарантират производство на продукция със съответната хигиена, с необходимия санитарен минимум. Причината е, че до тях не са достигнали средства от европейските фондове.

Говори се, че най-големите нарушители са мандрите?

Разбира се, нарушения има по всички нива на веригата – като се започне от мандрите, където най-лесно се манипулира продукцията - добавят се съставки, които не са предвидени в техническата документация и не са отразени на етиката на продукта. Всичко това е подчинено на стремежа на всеки да спечели повече. Но контролният орган трябва да гарантира, че това не се случва.

Коя година се спомина Българският държавен стандарт (БДС)?

Българският държавен стандарт бе отменен като задължителен още през 1999 г. Но проблемът не е в това, че той е отменен. Който е добре запознат с него, знае, че представляваше много тромава система на стандартизиране, която ограничаваше производството. Защото БДС съответства на държавно планово производство.

Тези дни се чу, че БДС ще бъде върнат…

Това би било абсурд. Ние все пак сме на европейския пазар и спазваме европейските регламенти. На модерната европейска практика съответстват фирмените стандарти, т.нар. технически спецификации и различни процедури за добра производствена практика. Те се одобряват от контролните органи, когато един хранителен продукт трябва да излезе на пазара. В тези стандарти са разписани правилата, по които работят производителите. Според европейските регламенти отговорността за качеството на продукта носи производителят. Ролята на държавата чрез контролните органи е да гарантира, че тези документи се спазват, а не остават на хартия.

Къде се къса нишката?

Големият проблем е в липсата на единна методика и общо поведение от страна на контролните органи по цялата верига, като се започне от пасището и се стигне до рафта на супермаркета. Националната ветеринарно медицинска служба към Министерството на земеделието и храните контролира животинските продукти. Там има държавен ветеринарен контрол, граничен контрол, в министерството има Дирекция за контрол на храните. Създадени са необходимите институции, но те не работят в синхрон, има разминаване в действията на ветеринарните и санитарните власти – РИОКОЗ (към Министерството на здравеопазването). Има усилия от едната и другата група контролни органи да доказват, че са по-значими.

Какво предлагате?

Мисля, че е дошло време да се създаде единен орган за контрол на храните. Това бе предложено още преди 6-7 години. Той трябва да има мрежа лаборатории, в които да се прави анализ на храните, да работи в сътрудничество с европейските органи по безопасност на храните и да въвежда единни процедури на контрол, т.е., да контролира проверяващите органи и да ги дисциплинира. И във взаимодействие с браншовите и потребителските организации да гарантира, че когато на пазара се появи опасна храна, ще бъде задействана системата за бързо оповестяване. Ще прави анализ на риска.

Под чия шапка трябва да е този орган – към земеделското или към здравното министерство?

Този орган трябва да е независим, да е към МС и да има координиращи функции, както е в повечето модерни страни. Ние не говорим за закриването на един или друг контролиращ орган, а за обединяването им въз основа на единна практика. Има принципно противоречие между онова, което прави министърът на земеделието и харните и това, което трябва да върши контролният орган. Министърът трябва да насърчава производителите, да създава условия, да гарантира достъп до еврофондовете. Той е, образно казано, добрият човек за производителите. А органът за контрол – лошият. Той налага правила, няма за задача продукция да се произвежда на всяка цена.

В здравното министерство също не може да бъде органът, защото то е компетентно само за търговската мрежа, а не за цялата верига.

Предстои заседание на Съвета на тройната коалиция. Ще лансирате ли на него идеята си?

Вероятно ще стане дума, тъй като е темата е актуална. Но аз искам да припомня, че съгласно Закона за храните срокът за създаването на такъв орган вече изтече. И то отдавна. Мисля, че мина повече от година и половина, от както трябваше да бъде създаден. И аз питам: Кой не спазва закона?

Ако питате мен, ще кажа - правителството, в което участва НДСВ...

А aз ще кажа, че постановлението за създаването му, което беше готово, не трябваше да бъде спирано в края на миналата година.