Печатни медии

 
16 септември 2008 в-к "Борба" 
 
Водещ: Какви са приоритетите на НДСВ за новия парламентарен сезон?

Пламен Моллов: Акцентите на парламентарната група са свързани със стабилното икономическо развитие на страната. Това означава всичко онова, което е свързано с приемането на бюджет 2009 и разпределянето на бюджетния излишък за тази година, както и това, което е свързано с предстоящите избори – законодателството и промените в него и някои отделни законопроекти, които за нас са много важни. Такъв например е проектът за публично-частното партньорство, където заедно с вашия народен представител Мариана Костадинова поехме личен ангажимент. Ние имаме отделни нормативни актове, които по някакъв начин третират този въпрос. Опитът в други европейски страни показва, че публично-частното партньорство е една модерна форма да се раздвижи имуществото на общините и държавата, където няма достатъчно интерес. Частната инициатива там може да създаде възможности за успешен бизнес, а това изисква един общ закон, който да събере всички модерни практики и да дава възможност икономиката да получи нов тласък на развитие там, където е възможно.

Водещ: Лансирахте една много смела идея, затова че партиите не трябва да се финансират от частния бизнес. Това не ви ли прави да изглеждате като бяла врана на фона на политическия ни живот?

Пл. Моллов: Споделям, че така изглежда отстрани, но ако внимателно следите нашето поведение в политически план, ние винаги поставяме националните и обществените интереси пред партийните. Това по някакъв начин е заимствано и от нашия лидер, който има по-друг тип историческа мисия. Дали това е полезно за нас като инициатива, това не е важно за вас. По-важно е, че ако ние въведем такава практика по-нататък, години наред България ще се развива по-устойчиво и по-европейски. Това е нашата кауза всъщност за либерално-европейско поведение. Ние ще се борим за това да сме в управлението на страната до тогава, докато всеки български гражданин усети ползата от това, че сме членове на Европейския съюз.

Водещ: През новия сезон групата на НДСВ ще постигне ли най-сетне стабилитет или ще има още напуснали?

Пл. Моллов: Мисля, че групата е изключително консолидирана. Ние винаги сме давали възможност за изразяване на лични мнения в рамките на групата. Смятаме, че това е полезно, защото в дискусиите се раждат истините. Но така или иначе групата е достатъчно мобилизирана и консолидирана около общите ни цели. Ние подготвяме конгрес и там вероятно ще приемем манифест, който да очертае целите и поведението ни до изборите. Аз смятам, че това още повече ще сплоти групата.

Водещ: На всяка цена ли ще останете в коалицията?

Пл. Моллов: Вижте, оставането в коалицията е много висок залог за България. То може би не се разбира достатъчно добре и ще се оцени по-късно. Залогът е в това да не се допуска олевяване на българската икономика, за олевяване поведението на управление - от една страна. От друга – да се създаде по-силен противовес на лявото социално поведение на правителството чрез либерално поведение. Защото либералното означава здрава икономическа основа, здрави условия за бизнеса, който иска да работи по правилата и да просперира. За това има необходимост НДСВ да бъде в управлението, затова защото страната трябва да се реформира по-бързо. Един друг тип коалиция, която би могла да бъде факт след едни нови избори, би създала непредвидимост, което няма да е в полза на българските граждани.

Водещ: Казахте, че има необходимост. А има ли чуваемост. Ето, имахте дебати по разпределението на излишъка...

Пл. Моллов: Последният съвет на тройната коалиция показа, че всички решения до голяма степен бяха наложени и от нас. Няма наше предложение, което да не беше прието под една или друга форма. За пример мога да посоча нашето настояване половината от излишъка, този, сигурният излишък от 3%, който е предвиден в бюджета, да отиде в сребърния фонд. Това е доста сериозна сума и това е успех. Ще бъдат заделени средства, разбира се, за фондове за труднолечими болести, за деца без родители и т.н. Ще бъдат насочени средства към програмата ин витро, което също е наша идея. Ние смятаме, че са важни не толкова тези големи идеи, които звучат помпозно. Ние сме на принципа за това да решаваме по-малки идеи, които обаче касаят прагматично повече отделни хора или групи от хора, за да може всеки човек да усети ползата от управлението на страната.

Водещ: На конгреса ли ще решите в какъв формат да се явите на следващите парламентарни избори?

Пл. Моллов: Вероятно конгресът ще постави темата. Ние имаме самочувствието да се явим самостоятелно на избори и да се представим добре, така че да участваме в следващото управление на страната.

Водещ: Да, но социолозите въобще не ви слагат в следващото Народно събрание…

Пл. Моллов: Това изобщо не ни притеснява.