Печатни медии

 
29 октомври 2008, в-к "Класа"
 
1,3 млрд. лв. са средствата, които бюджетът за 2009 г. ще задели за публични инвестиции, в това число и за инфраструктура.

Пламен Моллов е роден на 9 септември 1958 г. в Пловдив. Завършва Висш институт по хранително-вку-сова промишленост в града. В момента е ръководител на катедра "Консервиране и хладилна технология" в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Избран е за депутат в 39-ото Народно събрание от НДСВ, председател на комисията по земеделие. Депутат от 40-то Народно събрание от НДСВ. До издигането му за председател на ПГ на НДСВ е зам.-председател на комисията по земеделие.

- Г-н Моллов, какви решения Взе Съветът на тройната коалиция за бюджета за 2009 г.?

- Срещата в "Лозенец" в понеделник вечерта потвърди политическата воля на тройната коалиция бюджетът за догодина да бъде съставен така, че да има гаранции за финансовата дисциплина в условията на световната криза. Няма как тя да не се отрази на България, въпреки че засега параметрите не дават основание за безпокойство. По-задълбочен анализ обаче ще може да се направи едва в началото на 2009 г. И ние като страна членка ще се възползваме от мерките, които ЕС е предприел. Те създават "чадър" и над българските финансови институции, а това им влияе благоприятно. Но все още не можем сто процента да отчетем реалната картина. Едва в началото на следващата година ще се прецени дали бюджетът е либерален или пестелив. Виждането на тройната коалиция е да има известна пестеливост в разчетените финансови фигури - нещо, за което НДСВ настоява, защото дава по-голяма гаранция. Това, което колегите коментираха на срещата, беше в подкрепа на политика на умерен оптимизъм.

- Преди срещата НДСВ предложи пакет от мерки. Кои от тях бяха приети от коалиционните Ви партньори?

- Голяма част от тях са приети и формират както действащите политики, така и мерките, заложени в бюджета за 2009 г. На този етап тройната коалиция се обедини именно около политиките, които ще се провеждат догодина. Втората група въпроси, които бяха разгледани, са свързани с това как бюджетът да бъде достатъчно надежден, не предизборен, а либерално ориентиран към икономическа свобода, за да се преодолее очакваният негативен ефект на финансовата криза. От друга страна, бяха поставени група въпроси, свързани с демографската криза у нас, която е перманентна. Обсъдено бе доколко чрез бюджета за 2009 г. можем да продължим да й противодействаме. Отделно са заложени и три групи политики за преодоляване на последствията от финансовата криза. Едните представляват пакет от мерки, обединени под наименованието "Икономическа активност". Вторият се нарича "Пазарна гъвкавост". И третият - "Социални мрежи". Според мен най-важни са мерките във фискалната политика, която е ориентирана да противодейства на дисбалан-сите в икономиката. Трябва да се поддържа положителното салдо от 3% от брутния вътрешен продукт (БВП), което да е гарантирано. Нивото на разходите, които се преразпределят през бюджета, да е максимум 40% от БВП. На второ място са политиките по насърчаване на публичните инвестиции и задържането на инвестиционния интерес към България. Предвижда се ръстът на публичните инвестиции да е около 900 млн. лв. спрямо 2008 г. Отделно има идея да се реализира допълнителна инвестиционна програма в размер на около 400 млн. лв. Тоест, общо около 1,3 млрд. лв., в които влизат средствата за инфраструктура.

- Вложенията в инфраструктурата ли са центърът на инвестиционната политика?

- Това е най-сериозният инвестиционен елемент от програмата. Има и политическо съгласие, че той е важен. Друга важна мярка е за осигуряването на допълнителен финансов ресурс за Българската банка за развитие, увеличаване на капитала й с оглед на това тя да има важна роля по отношение на търговските банки, откъдето може допълнително да се даде тласък за развитие на малкия и средния бизнес. Предвижда се да функционират два фонда - за капиталови инвестиции и гаранционен фонд към банката. Това е добра схема, защото вместо да търсим варианти, както в други европейски страни - например увеличаване на данъците в Ирландия, която е добър пример за сравнение за нас, ние вървим към икономически решения на проблема. Има и мярка, свързана с насърчаване създаването на бизнес паркове. Предвижда се да се създаде държавна компания, която да ги изгражда. Планира се подобряването на експортните възможности на българския бизнес. Това ще стане чрез увеличаване на средствата за експортно застраховане. Надяваме се така да подобрим кон-курентоспособността и експортния потенциал на нашите фирми. Това е политика, ориентирана към бъдещето на България, тя не е предизборна. Участниците в срещата са наясно, че подобни стъпки влияят психологически положително върху инвестиционния климат, върху насърчаването на малкия и средния бизнес и противодействат на елементите на финансовата криза.

- Осигурени ли са средства за ин витро програмата, на която НДСВ много държи?

- Ние категорично настояваме тя да продължи и следващата година. Размерът на средствата трябва да бъде определен след точен анализ за ефективността й. Настояваме и за въвеждането на ваучерите за децата, които нямат достъп до детски градини в различните региони. Освен това държим средствата за образование да бъдат в размер на 4,2% от БВП. Има допълване -ние като либерална партия предлагахме повече социални мерки, а колегите от Коалиция за България - повече либерални. Но в крайна сметка повечето от нещата, които НДСВ предложи, се възприеха. Пак ние предложихме да се завишат средствата за реклама на българския туризъм -нещо, което е изключително важно, защото е свързано с другите сектори на икономиката. Доброто развитие на туризма ще даде тласък и на земеделието, хранителната промишленост, услугите.

- Изненадващ консенсус в предизборна година. Нямаше ли кавги и конфликти за пари между партиите от тройната коалиция?

- В интерес на истината не установих фундаментални и антагонистични различия. Разбира се, изказващите се защитаваха една или друга теза на партията, която представляват, но това бяха нюанси по отношение на някои приоритети. Самият аз очаквах да има доста по-сериозни спорове по различни теми, но нямаше драматургия, която да минира срещата. Имаше съгласие - вероятно защото всички си давахме сметка за сложните условия, в които се прави бюджетът. За пръв път той се прави в не съвсем ясна ситуация, защото за параметрите на световната криза все още няма точен анализ . Има само тенденции, които се наблюдават. Те създават картина, която може много бързо да се промени, ако настъпят изменения в Европа.

- Отложи ли се създаването на либералния алианс, на който е инициатор НДСВ, или все още е в дневния ред? С кои политически сили може да бъде изграден и преди или след изборите ще стане това?

- Няма промяна в позицията на НДСВ - ще се явим на изборите самостоятелно. Създаването на една или друга форма на коалира-не, каквото е либералният алианс, е въпрос от висшия пилотаж за всяка партия. И по него не може да се изкаже друг, освен лидерът на политическата сила след внимателен анализ. Аз мога да кажа единствено, че решението на легитимните органи на НДСВ е за самостоятелно участие на изборите. Ние отчитаме всички плюсове и минуси, които имаме; подкрепата, която получаваме за политиката, която водим. Даваме си сметка за реалното състояние на нещата и за потенциала, с който разполагаме. Отчитаме, че можем да се борим и с добра организация на избори, каквато винаги сме показвали, да достигнем до целта, която сме си поставили в стратегията за вота. Ние ще продължим да водим политика за нашето идентифициране като важен либерален партньор. През годините НДСВ се оформи като политически и икономически балансьор на живота в България. Ние правим дясна политика на стабилността, с популярни мерки. Въведохме умерен и спокоен тон в политиката и в дискусиите на база на аргументи, а не на емоции. Определено смятам, че нашата страна има нужда от балансьор - генерален, от центристки насочена партия. Водещата нишка в нашата политика е желанието ни да въведем европейски модели на живот и управление на икономиката, за да могат хората действително да почувстват, че сме в Европейския съюз.