Електронни Медии

 

24 октомври 2008, БНР

БНР (Хоризонт) - Преди всички 06:04 ч.

 

Водещ: В следващите минути ще си говорим за проблемите и перспективите пред лозаро-винарския бранш преди старта на Националната програма за развитие на лозарството и винарството в България. Добро утро в ефира на „Преди всички" на г-н Пламен Моллов, председател на Националната лозаро-винарска камара.

Пламен Моллов: Добро утро на вас и вашите слушатели.

Водещ: Г-н Моллов, преди време вие бяхте изразил едно безпокойство, че парите от европейския съюз в сектор „Лозаро-винарство" са толкова много, че няма да можем да ги усвоим, поради липса на експертен капацитет. Продължават ли да са в сила тези ви притеснения?

Пламен Моллов: Голяма промяна от това, което казах тогава и което мисля сега няма, тъй като по принцип програмата не е стартирала. Парите наистина са много, това са 166 милиона евро.

Водещ: За какъв период от време?

Пламен Моллов: За седем годишен период, които пари всъщност никога не са влизали в лозаро-винарския сектор толкова много.Става дума за това, че около 70% от тях ще бъдат насочени към създаването на нови лозя, за реконструиране на стари лозя, които съществуват, както и изграждане на различни съоръжения на лозята, които подобряват качеството на виното в крайна сметка. Всичко това изисква много усилия, много експертен потенциал и аз съм малко притеснен, че може би в началото тази програма няма да стартира бързо, в смисъл, че за да могат да се създадат нови лозя трябва да има подготвени площи, трябва да има създадени условия за това. Това което знам до този момент...

Водещ: А този процес е забавя.

Пламен Моллов: Тя самата програма не е стартирала, очаква се следващите две-три седмици наредбата, която ще регламентира усвояването на тези средства, както и официалното разрешение от Брюксел, тъй като засега имаме само неофициално потвърждение, да бъдат факт и програмата на практика да може да стартира, но...

Водещ: Ще се изравнят ли във времето готовността у нас да стартира националната програма и съответното разрешение от Брюксел?

Пламен Моллов: Аз съм убеден, че до две-три седмици ние ще имаме, така да се каже, юридическата готовност да започне програмата да действа, но сроковете са твърде къси, тогава когато става дума за засаждане не на нови площи, а на места, където е имало лозя до този момент. Самите практики по изкореняване и унищожаване на насаждения са доста тежки процедури и практически изискват да започнат още сега след като подготвят.

Водещ: Можете ли да кажете, г-н Моллов, колко са в момента регистрираните производители в сектора и вероятно имате наблюдение каква част от тях са готови да кандидатстват с проекти по тази програма и там ли са с оглед притесненията за усвояването на средства, които ни се полагат, а можем да изпуснем?

Пламен Моллов: В Националната лозаро-винарска камара, която фактически осъществява по закон регистрацията на гроздопроизводителите в България са регистрирани, около 30 000 лозари, но това са преди всичко дребни производители, които едва ли биха имали готовност в самото начало на програмата с някакви проекти. По скоро в началото на програмата аз очаквам да стартира тя със съответно проекти на винарски предприятия, които в голяма степен имат по-голям потенциал да стартират, имат съответните площи и имат съответния паричен ресурс, за да започнат някакви практики. Така че, може би, в началото ще стартират избите, разбира се програмата е предназначена за всички, които биха искали да променят своите лозя, да ги направят конкурентноспособни, тъй като...
Водещ: А предвижда ли Лозаро-винарската камара някакви информационни кампании по програмата, за да може хората по места наистина да се запознаят и възползват от възможностите, които тя им предлага?

Пламен Моллов: О, да, задължително, ние го правим това и през регионалните лозаро-винарски камари и на различни други форуми. Голяма част от тези по-големи производители са информирани, разбира се при малките производители винаги проблемът е в едно недовет5рие, което ние сме го изпитали и още, когато се прилагаше програма САПАРД преди години, в самото начало една-две години програмата стартира много трудно, с много пионерска работа по изясняване на възможностите, след което се стигна до момента, в който, парите вече бяха по-малко от заявките.

Водещ: Хващам се за припомнянето ви и връщането към програма САПАРД, в наредбата, която предстои да излезе към националната програма за развитие на сектора ще успеете ли да регламентирате нещата по начин, който ще предотврати грешките допускани по САПАРД?

Пламен Моллов: Със сигурност това ще стане. Аз мисля, че целият опит по програма САПАРД е отчетен в новата наредба, която предстои да бъде публикувана и специално в частта лозарски потенциал, който обхваща около 70% от тази програма, мисля че няма да имаме никакви проблеми, там нямаше проблеми и още в хода на изготвянето на текстовете, а евентуално определени трудности се срещат и затова малко наредбата се забави. В другите две части, едната част е застраховането на земеделската продукция, специално в производството на грозде и другата е промоциите, където има някой и друг спорен текст, но така или иначе аз съм убеден, че в следващите десетина дни всичко ще бъде изчистено, тъй като, общо взето има виждане как да стане и наредбата ще мине през съответната съгласувателна процедура и съм убеден, че до три седмици, да кажем, може да бъде и факт.

Водещ: И ще започне да действа програмата. И накрая да ми кажете в две изречения, до момента успя ли да намери своят вътрешен ресурс сектора, за да се справи със сивия бизнес, за който до скоро поне се твърдеше, че е около 50%?
Пламен Моллов: Всъщност това е може би и най-големия проблем пред, така да се каже, легалният лозаро-винарски бизнес, за това защото една голяма част от гроздето и тази година над 50% беше изкупено от нелицензирани прекупвачи и в крайна сметка отиде за изваряване на ракия и правене на вино в полудомашни условия. Аз наричам полудомашни, тъй като се използва облекчението от закона за производство на домашно вино и ракия в съответни количества, но фактически, на практика на сиво, без съответно данъчно облагане и т.н.

Водещ: За този алкохол не се плаща акциз и е с неясно качество.

Пламен Моллов: И произвеждат едно огромни количества. Да, това са т.нар. селски казани, за които камарата винаги е изразявала изключително отрицателна позиция, тъй като там хигиенните условия са много лоши, крайният продукт е с много висока степен на опасност за здравето на хората, н о така или иначе няма, някак си воля за решаване на този проблем у нас. Аз се надявам, може би, през следващите години, все пак, рано или късно политическият елит да узрее за това, за да бъде решен този проблем, тъй като той наистина създава един сив сектор, който фактически под егидата да не вземем ракийката на чичо на село, фактически се прави един нелегален бизнес и се губи много акциз и не само това, опасно е просто за хората, които консумират подобни продукти. Фактически в момента има в Европейския съюз едно развитие на политиката в тази област, има едно усилие, евентуално на алкохолни продукти да се поостават надписи, че са опасни за здравето, а в същото време ние имаме едни опасни продукти, които въобще не е ясно при какви условия не контролирани се произвеждат.

Водещ: Са произведени. Ами така да завършим с очакването ви, че държавата ще формира воля, за да се справи с 50-те и над 50% казахте сив бизнес в сектора лозаро-винарство. Благодаря ви, Пламен Моллов, председател на Лозаро-винарска камара.