Електронни Медии

 

10 ноември 2008, БНТ

БНТ "Денят започва", 8.10 часа

 

Водещ: Добро утро на тези от вас, които сега се събуждат и за които денят в този момент започва. Добро утро и на господин Пламен Моллов, председател на парламентарната група на НДСВ.

Пламен Моллов: Добро утро.

Водещ: Помните ли на 10 ноември преди 19 години къде бяхте, за вас този ден. . .

Пл. Моллов: Аз лично бях в Германия в този момент и малко косвено проследих събитията. Но, разбира се, бях доволен от развитието на нещата и това, че най-накрая се създадоха условия за развитие на демократичните процеси у нас.

Водещ: Откъде разбрахте тогава новината, кой ви каза?

Пл. Моллов: Ами, тогава по телевизията, немските телевизии отразиха събитията. И общо взето българската общност в Германия, там, където аз бях - в Гайзенхайм, ние всички се радвахме и празнувахме този момент.

Водещ: Разбрахте от дистанция. Поканили сме ви във връзка с една дискусия, която НДСВ организира. Закон за публично-частното партньорство искате да внесете. Само преди това един акцент, като казахме дистанция, има статия на Милен Велчев днес в "24 часа" - "Предприемачите не са кожодери". В разсъжденията по тази статия той казва така - партньори от БСП, нека не обявяваме излишъка за порочен, а за плоския данък може да обвините, в кавички, нас. Той разсъждава, така, по адрес на БСП за различни моменти, които според него представляват инфекциозна амнезия. Такава например амнезия наблюдава той около спомена за Виденовата зима в разсъжденията си около политиката на правителството и различните гласове в средите на БСП, които са с някакъв различен отенък. За какво говори появата на този коментар?

Пл. Моллов: Ами, според мен това е една лична реакция на колегата Милен Велчев, който определено има заслуги за провежданата финансово-икономическа политика на НДСВ във всички тези години на нашето съществуване. Определени заслуги има по отношение на въвеждането на положителни практики, свързани с финансово облекчаване, с въвеждането на плоския данък. И аз мисля, че това са едни полезни елементи на либералната икономическо-финансова политика, която НДСВ води, които в крайна сметка дават своя резултат. И не бива да се мисли, че по някакъв начин икономическият живот е затруднен от тях. Точно обратното - по време на нашето управление всички онези индекси, които отчитат съживяването на икономическия живот у нас, бяха стигнали своите максимални равнища. Продължение на тях бяха пък промените в финансовото облагане както на юридически, така и на физически лица, което стигна минимални прагове, тоест стигнахме до възможно най-добрите условия за инвестиции у нас и. . .

Водещ: Звучи сякаш ви пречи БСП, в тази статия така изглежда. . .

Пл. Моллов: Аз. . .

Водещ: . . . към края на мандата.

Пл. Моллов: Не бих казал, това е според мен една реакция по отношение на думи, които се чуха от пленума на БСП. Но аз не мисля, че тук трябва да се търси разковничето на някакво идеологическо противопоставяне, по-скоро става дума за една лична позиция, че. . . разбира се, за всяка една финансова или икономическа мярка има различни експертни мнения, но аз мисля, че ползата от плоския данък е видна от това, че и излишъкът нараства. И в крайна сметка този излишък днес ни гарантира от проблемите, свързани със световната финансова криза. Така че като цяло аз считам, че колегата Милен Велчев е абсолютно прав да. . .

Водещ: Да негодува върху изказвания на БСП.

Пл. Моллов: . . . да изразява позиция, че това е нещо, което е полезно, и не бива да се отрича.

Водещ: А вярвате ли на тази информация и можете ли да я потвърдите, че Симеон Сакскобургготски и Иван Костов преговарят? Двамата са се срещали тайно, пише вестник "Стандарт".

Пл. Моллов: Ами, това звучи доста, така, смешно. Аз мога да кажа единствено, че. . .

Водещ: Отричате го.

Пл. Моллов: . . . царят не е човек, който се предлага, по-скоро на царя се предлагат. И това е моят опит във всичките тези години, в които съм в политиката. Аз не съм видял ситуация, в която царят да се предлага на някой, точно обратното се случва. Но. . .

Водещ: Иван Костов се предлага на царя, така ли?

Пл. Моллов: Но не бих казал, че въобще има такива разговори, тъй като ние имаме една ясно изразена позиция по отношение на това, че НДСВ се ще яви само на избори и ще убеди своите поддръжници и симпатизанти в полезността от своето съществуване.

Водещ: Тоест никой на никого в тази комбинация не се е предложил, така да се каже?

Пл. Моллов: Твърде несериозно звучи подобно твърдение. Жалко е, че такъв уважаван вестник излиза с такава информация.

Водещ: Добре, кажете публично-частното партньорство. . . значи, като словосъчетание това според мен съвършено неясно за голяма част от зрителите звучи. Какво променя, ако се въведе този закон, който вие предлагате, и можем ли да дадем конкретни примери?

Пл. Моллов: Да. Ако ми позволите, аз ще кажа малко повече за това какво представлява публично-частното партньорство и защо точно в този момент ние предприемаме тази инициатива. Публично-частното партньорство е една форма на сътрудничество между публичната власт и частни предприемачи, която дава общ ефект - подобрява качеството и нивото на услугите, от една страна, ефективността на управление на капиталите, и от друга страна - съответно и на активите на държавата и на общините, от друга страна - носи и някаква полза за самия частен партньор.

Водещ: Да дадем пример, къде е възможно това? Например може ли да се приложи в проблемната "Топлофикация" примерно, възможно ли е или става дума за някакви инвестиции на какво. . .

Пл. Моллов: В повечето случаи. . .

Водещ: . . . или строеж на пътища. . .

Пл. Моллов: . . . публично-частното партньорство означава нови инвестиции там, където държавните и общинските активи не разполагат с необходимите средства, за да бъдат раздвижени, а има частен интерес, който дава възможност за ефективно управление на тези активи.

Водещ: Да дадем пример, ако сега го има този закон. . .

Пл. Моллов: И подобни примери в това отношение. . .

Водещ: . . . какво може да се построи?

Пл. Моллов: В световната практика има достатъчно много на брой примери за много добър резултат от публично-частно партньорство. Аз ще ви дам няколко примера, само за да стане ясно за какво иде реч, например тунелът под Ламанша е резултат от публично-частно партньорство, лондонското метро е резултат от публично-частно партньорство, стадионът в Цюрих е резултат от публично-частно партньорство, много. . .

Водещ: Метрото не е ли по-отдавна, в Лондон?

Пл. Моллов: Ами, то е също форма на това, там тази практика отдавна съществува. Тя е една изключително полезна практика, която има достатъчно световни и европейски примери в това отношение. В друг смисъл, аз бих искал това да го кажа особено сега, когато световната финансова криза няма как по някакъв начин косвено да не засегне и икономическата активност в България, инвестиционния процес, това е един добър отговор, един начин да се привлекат частни капитали в посока на раздвижване на инвестиционния процес в условията на световна криза.

Водещ: Щом смятате, че е важен този закон, вероятно имате конкретна идея. Ако той в момента беше действащ закон за публично-частното партньорство, кое е нещото, което щяхте да придвижите, кой проект примерно?

Пл. Моллов: Елементи на публично-частното партньорство в България има уредени само по отношение на обществените поръчки и по отношение на концесиите, които за съжаление първо уреждат един доста тесен кръг от възможности, и от друга страна някак си придобиха, така, малко печална практика в България. Но има далеч по-големи възможности, свързани с дългосрочно партньорство между частния предприемач и частния партньор, най-общо казано, и публичните власти, особено на общинско ниво. В този смисъл става дума преди всичко за изграждане на нови обекти, изискващи голям финансов ресурс, от една страна, изграждане, свързано с дългосрочно експлоатиране и съответно подобряване нивото на управление на тези активи.

Водещ: Не смятате ли, че това може да доведе до отваряне на някаква нова врата за корупция, дотолкова доколкото обществените поръчки и концесиите, които споменахте сам, с печална слава, наистина се превърнаха в мръсни думи?

Пл. Моллов: Това, разбира се, зависи винаги от хората, но ако законодателството е добре уредено, тогава то ще гарантира едни прозрачни и ясни процедури от момента на проектиране до момента на експлоатация и ще гарантира съответния обществен контрол, така че в крайна сметка да се постигне по-голяма ефективност за обществото, от една страна, по-добра защита на парите, които всеки данъкоплатец в крайна сметка дава за издръжка на общински и държавни администрация и услуги, а от друга страна ще даде възможност за постигане на резултати, които иначе са невъзможни в условията на един стриктен, строг бюджет. . .

Водещ: Няма достатъчно свободни пари, казвате, иначе.

Пл. Моллов: . . . когато имаме финансова криза.

Водещ: Добре, малко по изборното законодателство. Знаем, че имате сериозни различия с БСП, сега пък чета, че вие предлагате да гласуваме в работен ден. Това смятате ли, че ще се възприеме и няма ли да, ако се възприеме примерно, да се стигне до ситуация, в която работодател не пуска служителите си да отидат и да упражнят правото си на глас?

Пл. Моллов: Когато правим предложения законодателни, свързани с изборния процес, ние не се ръководим от това кое би било прието, а от това кое е полезно на обществото и онова, което е наша последователна политика, това е изборното законодателство да възпрепятства максимално практиката на купуване на гласове, която е един изключително негативен процес, развил се в последните години у нас.
Водещ: Ако е работен денят, какво променя?

Пл. Моллов: Работният ден дава възможности за мобилизиране на по-голяма част от избирателите, от една страна, от друга страна дава възможност за намаляване на избирателния туризъм, тоест. . .

Водещ: В смисъл?

Пл. Моллов: Ами, в работен ден все пак е много по-трудно да се организират автобуси от чужбина, които да пренасят избиратели до определени региони, каквато практика сме наблюдавали в изборния процес в последните години.

Водещ: А ДПС няма ли да ви се обидят и да бламират. . .

Пл. Моллов: Аз пак ви казвам, важно е да направим. . . ние ще предложим онова, което считаме за правилно, за да се проведе един прозрачен и ясен изборен процес. . .

Водещ: Но това е мярка срещу тях, ако това е аргументът - автобусите.
Пл. Моллов: Не, това е просто един от аргументите. Основният аргумент е този, че се мобилизира повече електорат. Ние, разбира се, както и по-рано сме заявявали, държим на това да има възможност да се въведе принципът за задължително гласуване, което според нас е единственият начин да гарантира спиране на процеса на купуване на гласове. Ако това обаче не стане, тогава това е един косвен начин да се активизира по-голяма част от избирателя, за да може в крайна сметка ефектът от купуване на гласове относително. . .

Водещ: Да се минимизира.

Пл. Моллов: . . .да бъде малък.

Водещ: Споменахме ДПС, чета една статия от "Медиапул", че оттам ще изпратят писмо до лидера на вашата партия Симеон Сакскобургготски със запитване дали той приема и като свое изказването на г-н Минчо Спасов от преди седмица, че ДПС е създадено от Държавна сигурност, или се разграничава от това изказване. Вие лично разграничавате ли се или не се разграничаване от това... констатация ли е, мнение ли е... на Минчо Спасов?

Пл. Моллов: Това е мнение, изразено от нашия колега Минчо Спасов, което ние официално обявихме, че то е негово мнение. Разбира се, с ДПС ние сме добри партньори в рамките на управлението в последните години. Партньорството почива на по-висши цели, отколкото някакви форми на оспорване на легитимността на другия партньор. В случая това, което ни свързва в управлението, са общи либерални ценности и стремежът икономическият живот на България да бъде максимално облекчен, максимално рационален.

Водещ: Разграничавате се от това твърдение, че ДПС е създадено от Държавна сигурност.

Пл. Моллов: Аз не съм изследвал този процес, за да бъда някакъв точно съдник на събитията, които са преследвали създаването и въобще реализацията на ДПС и участието в управлението на страната. Но. . .

Водещ: Това е важен въпрос, би трябвало да има мнение по него председателят на парламентарната група.

Пл. Моллов: Аз ви казах, че нямаме принципни противоречия с колегите от ДПС по отношение на управлението на страната. Това е важно. . .

Водещ: Дори и от който и да е създадена.

Пл. Моллов: Разбира се, всеки народен представител има възможност да има различно мнение по даден въпрос. Разбира се, вярно е и това, доколко и кога един заместник-председател трябва да обявява публично позиция, която е различна, преди да е. . . защото той ангажира по този начин цялата политическа сила.

Водещ: Затруднява ви после.

Пл. Моллов: Да. . .

Водещ: Затруднява ви, да.

Пл. Моллов: . . . в известен смисъл и така може да се каже, макар да считам, че в крайна сметка по-важно е НДСВ и ДПС да участват в управлението на страната и да водят до положителни икономически резултати от това управление, отколкото да търсят, така да се каже, всеки един за другия партньор някакви проблеми или да влизат в някаква, така, някаква безсмислена, някакъв безсмислен спор по отношение на това как е възникнала едната или другата политическа сила.

Водещ: Ако трябва да се изчисти този казус, който може би е безсмислен по вашите думи, и за да си другарувате добре, би ли следвало да се приеме идеята, излязла от ДПС - законопроект за обсъждане на възродителния процес? Това да стане ясно и да си изразите и партийната позиция, така да се каже, вкупом. Бихте ли подкрепили един такъв закон, включващ и лустрационни текстове?

Пл. Моллов: Ами, макар да нямаме решение по този въпрос, аз, моето лично мнение е, че трябва да се подкрепи една такава инициатива. Аз лично считам, че трябва веднъж завинаги да се затвори тази страница. . .

Водещ: И лустрация да има.

Пл. Моллов: . . . и да има едно ясно решение на парламента в това отношение.

Водещ: Включвате и лустрационните текстове срещу участниците във възродителния процес.

Пл. Моллов: Ами, аз смятам, че с този въпрос трябва веднъж завинаги да се приключи, защото неизчистването на исторически факти и поемането на определена вина от определен кръг хора в крайна сметка води до спекулация винаги в политическия живот по-нататък и основание за безсмислени спорове.

Водещ: Опасявате ли се от мутризация на властта и обществото?

Пл. Моллов: Да, има притеснителни моменти в развитието на политическите процеси у нас. Известно мутризиране, площадно. . .

Водещ: Къде го виждате?

Пл. Моллов: Ами доста, така, безумни неща се случват в политическия живот у нас, в частност странни коалиции се формират, на доста безпринципна основа. . .

Водещ: Коя коалиция?

Пл. Моллов: . . .усилия на частен бизнес да влезе в политиката. Аз мисля, че бизнесът трябва да си гледа бизнеса и да работи за... не само за собствената печалба, за икономическото развитие на страната, но когато се омешат бизнес и политика, нещата започват да стават опасни за страната и нейното развитие.

Водещ: Ковачки ли визирате?

Пл. Моллов: Ами косвено да. Така или иначе това е коалиция, която според мен не почива на здрава икономическа основа или на здрава политическа програма, това е коалиция, която е с доста странни намерения.

Водещ: Това за вас е проявление на мутризацията, като тревожен симптом против...

Пл. Моллов: Не, това е, партия ЛИДЕР е някак си най-пряко свързана с онези негативни процеси, поне това е информацията, която излиза, с негативните процеси на купуване на гласове и в крайна сметка. . .

Водещ: А мутра има ли в целия този сюжет, конкретна мутра?

Пл. Моллов: Аз не бих нарекъл господин Ковачки мутра. Под мутризация разбирам по-скоро намеса на капитали, които невинаги са достатъчно, така, прозрачно постигнати, за да бъдат намесени в политиката, и когато. . .

Водещ: Според вас откъде са постигнати тези капитали, непрозрачни?

Пл. Моллов: Ами аз не мога да дам точна оценка. Мога да кажа единствено, че забогатяването на господин Ковачки е на ръба на закона и не бих казал, че непременно неговите капитали са толкова прозрачно постигнати, че да бъдат основание той... въпреки че той казва днеска, че иска, нали, съответно да бъдат проверени, аз съм убеден, че неговите документи са изрядни, но съм чувал за доста сделки, които са със съмнителен характер и които са на ръба на закона. Така че без да навлизам в дълбочина, просто считам, че доста е притеснителен процесът на поява на подобни политически сили, които включително и на местните избори се намесиха с купуване на гласове, с участие в политиката на всяка цена, лично, което е вече притеснително.

Водещ: Трябва да приключваме, понеже казахте на ръба на закона, има ли политици според вас обаче от НДСВ, които са забогатели на ръба на закона?

Пл. Моллов: Вероятно във всяка политическа сила могат да бъдат открити такива. Но НДСВ е партията, която може би. . .

Водещ: Ярко виждате ли ги около вас?

Пл. Моллов: . . .е, така, най-чиста от гледна точка на подобни действия.

Водещ: Не се сещате за пример?

Пл. Моллов: Аз не мога да ви кажа в момента пример. По принцип ние имаме нетърпимост към подобни наши колеги, за които се установи подобно нещо. Във всички случаи ние сме проявявали категорично разграничаване от онези наши колеги, за които са били установени. . .

Водещ: Които са хванати с подкуп например?

Пл. Моллов: . . . някакви съмнителни практики.

Водещ: Благодаря ви за участието. Господин Пламен Моллов, председател на Парламентарната група на НДСВ.