Електронни Медии

 

07 декември 2008, БНР

БНР (Хоризонт) - Неделя 150 09:30 ч.

 

Водещ: Добър ден и на Пламен Моллов, председател на ПГ на НДСВ.

Пламен Моллов: Добър ден, г-н Конакчиев, а и на вашите слушатели.

Водещ: Бяхте на Съвета на коалицията, кратките ви стегнати впечатления?

Пламен Моллов: Смятам, че бяха взети някои разумни решения в посока на това да се състави антикризисен, непредизборен бюджет.

Водещ: Наричате ли го антикризисен?

Пламен Моллов: Аз смятам, че е антикризисен затова, защото по принцип бяха взети решения в посока на завишаване на резервите в бюджета, прецизиране на записи, примерно, за излишъка, вместо да бъде пренаписана макрорамката и да бъдат променени някакви параметри в посока на фискално разхлабване, така че смятам, че този бюджет като цяло отразява един спокоен преглед на ситуацията, една, към настоящия момент, трезва оценка на задаващите се трудности следващата година и възможности на правителството да реагира на една потенциална, на един потенциален ефект от неблагоприятни условия в икономическия живот, създадени от световната финансова криза.

Водещ: Отчетоха ли се желанията, исканията на НДСВ като коалиционен партньор?

Пламен Моллов: НДСВ имаше две основни тези, които постави. Едното беше преструктурирането на разходите да бъде под условие, в смисъл, когато са необходими определени средства към посока земеделие или здравеопазване, те да бъдат дадени по принципа – пари срещу преструктуриране, но така или иначе надделя виждането, че има този резерв, за да бъде изпълнено едно европейско условие, което България е сключила с договора за присъединяване, а именно земеделските производители у нас да получат без условие категорично националните доплащания към преките плащания на единица площ. От друга страна, ние поставихме много категорично условието за завишаване на заплащането за майчинство от 9 на 12 месеца – нещо, което е резултат на наша политика, ние имаме такава програма. И в този смисъл аз съм удовлетворен, а и моите колеги, затова, че в тройната коалиция се разбра нашето настояване.

Водещ: За удължаване на майчинството роля играха и неправителствени организации.

Пламен Моллов: Да, наистина, бих искал да им благодаря, тъй като те ни подкрепиха много категорично. За броени часове набрани над 15 хил. подписа.

Водещ: Съюзът на настоящите и бъдещи майки.

Пламен Моллов: Това беше много силна подкрепа и ние я оценяваме, разбира се, тук става дума не толкова за това, че ние сме инициатори, по-скоро това е един национален въпрос. Нашата политика просто е ориентирана като европейска и либерална партия, към по-добри условия на живот на младите хора, на семейството. Ние считаме, че колкото е важна световната финансова криза, толкова е важна и демографската криза у нас, която се очертава. В този смисъл нашите усилия са в посока тя да бъде намалена.

Водещ: И от това студио – на „Неделя 150", представители на опозицията, лидери, отново излязоха с призив, най-вече към НДСВ, да излезе от коалицията. Отговорът ви?

Пламен Моллов: Мен това не ме учудва лично и дори моментът, в който то се казва, но аз бих искал да кажа следното – не би следвало да се разглежда европеизацията на България като един статичен процес, тоест, все едно с написването на договора и с влизането в ЕС всичко е приключило. Напротив – това е един процес, европеизацията на България, всеки човек да усети по своя хладилник какво значи България да е в ЕС е един процес, който изисква време, който изисква стабилност на развитие на страната и предвидимост на обществено-икономическите процеси. В този смисъл ние считаме, че ролята на НДСВ в тройната коалиция никак не е изчерпана. Напротив – ние сме един вид гарант за това проевропейско развитие, било заради това, че имаме такава политика и програма, било заради това, че имаме съответния кадрови потенциал и примерно избирането на г-жа Кунева за еврокомисар на годината е символ в един израз в това отношение. От друга страна ние сме сигурни, че в момента като политическа сила НДСВ трябва да звучи като камертон на брюкселските усилия България да бъде европеизирана. В този смисъл ние призоваваме постоянно и сме много настоятелни за въвеждане на целия пакет от антикорупционни закони, за всичките тези мерки, които трябва да се вземат в системата на ПВР – правосъдие и вътрешен ред. Въобще, всички онези стъпки, които са необходими, за да върнем в крайна сметка доверието на Брюксел и имиджа на България в Европа.

Водещ: Датата на парламентарните избори, законите за изборите, изоставаме ли, ето в сряда, например, знам, че НС ще гледа Закона за политическите партии?

Пламен Моллов: Чисто технологически, все още има време да бъде решен този въпрос. Известното различие между нас и нашите коалиционни партньори е в това, че ние настояваме категорично да се вземе решение в посока на една дата на за изборите, без това да се обвързва с други условия по изборите.

Водещ: Мислите ли, че това е възможно?

Пламен Моллов: Аз смятам, че е възможно, тъй като е въпрос на запис в промяна на Конституцията, тъй като това трябва евентуално да стане, за да бъде взето такова решение. Тази Конституция може да се промени с много малка промяна, с много малка корекция в текстовете, ако има това политическо желание, тази воля. Смятам, че не може в условията на една задаваща се криза да позволим двукратно да провеждаме избори и всъщност тези 20-25 млн, които бихме икономисали с второ провеждане на избори, това са всъщност стипендиите на всички студенти в България за една година. Това не са малко средства и ние не бихме могли да имаме друга позиция като политическа сила, освен тази да спестим, където може и освен това да /.../ на резултатите от изборите, тъй като това е сигурно при еднократни избори, че ще бъде по-голяма представителността.

Водещ: Може би и активността. НДСВ как се готви за изборите, сама ли да се яви?

Пламен Моллов: Засега ние нямаме друго решение, освен това да се явим сами. Ние смятаме, че имаме потенциала, имаме ресурса, имаме достатъчно аргументи, с които да привлечем наши симпатизанти и хора от така наречения периферен електорат, които биха ни подкрепили с това, защото ние имаме много ясна програма за управление, ние сме последователни в нашите стъпки, показваме го ежедневно и имаме една предвидимост на поведението, която все пак има поддръжка в онази част от обществото, която търси и рационалните аргументи при своя избор, а не просто емоционални.

Водещ: Благодаря, Пламен Моллов, председател на ПГ на НДСВ.