Речи на Пламен Моллов

18 октомври 2008

"НДСВ създаде политическия център" - Изказване на председателя на Парламентарната група на НДСВ Пламен Моллов по време на Четвъртия конгрес на НДСВ – Габрово

Изказване в Парламента
Ваше Величество,
Уважаеми дами и господа делегати и гости,

Вече осма година, когато застана на парламентарната трибуна, аз се стремя да говоря не единствено на народните представители. Поглеждайки към парламентарната зала, си давам сметка, че онова, което казвам, ще бъде преценявано и от вас – нашите организирани членове и активисти, от вашите семейства, колеги и приятели, от избирателите, с които вие искрено споделяте нашите общи надежди и мечти за бъдещето на НДСВ и за съдбата на България.

Сега за първи път говоря пред вас на толкова значим партиен форум, а това за мен е голяма чест и огромно изпитание. Ще си разреша да се опра на вашето доверие и разбиране. Ще споделя онова, което през годините съм си конспектирал, и ще ви го прочета, защото то не търпи импровизации.

Скъпи приятели,
НДСВ създаде политическия център.


Наложи нови ценности в нажежения български обществено-политически живот: умереност, компетентност, професионализъм, европейски стил на поведение. Техни носители станахме ние – хората, свързали съдбата си с Национално движение Симеон Втори.

НДСВ утвърди европейската и коалиционна перспектива.

Ние сме носители на нов тип политическа култура, която дава възможност на млади и стари да планират живота си тук, в България. Бъдещето на страната ни в следващия мандат ще се определя от възможностите за успешно партийно сътрудничество и коалиционно поведение. А колкото по-голяма е конфронтацията в обществото, толкова по-голямо ще е значението на политическия център, олицетворяван от НДСВ.

През 2001 г. в българския парламент се появи една нова парламентарна група, която стана генератор на модерно мислене и добри политики, разбираеми и близки до интересите на хората. В 39-то Народно събрание ПГ на НДСВ изработи 83, а в 40-то – 51 нови закона. На 15 юни 2004 г. бяха затворени всичките 31 преговорни глави за влизане на страната ни в ЕС. Законодателството, което приехме с моите колеги, е не само радикално ново, но и хармонизирано с европейските норми.

С усилията на тези народни представители, които сега виждате сред вас в конгресната зала, България покри политическите критерии за членство в ЕС и придоби статута на страна с функционираща пазарна икономика. Самото НДСВ се превърна в политическа сила на стабилността, приемствеността и възхода.

Удовлетворен съм, че моите колеги – депутатите и министрите на НДСВ, активно участват в създаването на нормативната основа за борба срещу корупцията. Наши проекти са: законът за конфликт на интереси, за забраната на заменките с недвижими имоти, за референдумите; съществените промени в закона за политическите партии, за избирането на народни представители и много други. В този мандат реализираме нашата политическа идентичност и утвърждаваме европейските приоритети на две писти: Първата позиционира НДСВ като икономически и социален коректив на крайните популистки намерения в управлението. Втората отразява настоятелните ни усилия за реформиране на институциите, които започнаха по време на нашия управленски мандат и следва да продължат.

Драги госпожи и господа,
НДСВ стои стабилно в политическия център на съвременния обществен модел, защото както в древната притча за земята, която се крепи на три кита, ние разполагаме с три здрави опори: Първата е нашият безспорен лидер, създателят на НДСВ. Балансираност, умереност, толерантност – това са достойнства на НДСВ, които се персонифицират от личността на нашия лидер. С търпение и упоритост той успя да ги наложи като стил на партийно поведение в публичния живот.

“Мистър Европа”, както е наричан в израз на безспорния му авторитет и признание сред световния политически елит, ни накара да се почувстваме успешни и да сменим „чипа” на своите очаквания и мечти. Утопията постепенно се превръща в реалност: равни права, сигурност и качество на живот са европейските ценности, които макар и мъчително бавно, започнаха да избутват келепира, далаверата и корупцията.

Харизмата на Негово Величество ни е дала предимството да нямаме лидерски проблем в НДСВ, а европейският стил в политиката, с който той обогати българския политически живот, е притегателна сила за много хора, останали извън НДСВ.

Ние сме либерали – това е вторият кит, на който здраво сме стъпили.

Ние сме отворени за всяко добро управленско решение и сме готови да подкрепим всяка работеща идея, независимо от къде идва тя. И в това е нашата сила. Защото не сме исторически обременени, не сме емоционално задръстени от злобата на деня.

Ние реформирахме българската икономика, като въведохме либералните принципи на икономическата свобода. Премахнахме 174 лицензионни режими, увеличихме дела на обработваемата земя близо 2 пъти, създадохме над 12 хил. работни места, два пъти и половина увеличихме дела на чуждестранните инвестиции, което доведе 40-процентово нарастване на БВП.

С водената от нас последователна политика ние създаваме средната класа на българското общество, защото вдигнахме на крака унизените от мизерията образовани българи, дадохме глътка въздух на предприемчивите селяни, видяхме сред хората в неравностойно положение свои близки, които също имат право на равен шанс. И за да няма изолирани от процеса на всеобщо оживление, ние реализирахме над 2500 демонстрационни проекта и създадохме Фонда за лечение на деца. Наша грижа са младите, затова предлагаме: 4% от БВП за образование; за семействата – платено майчинство за една година; за децата от домовете – шанс за осиновяване. За възрастните предложихме „Сребърен фонд”, който да се пълни от бюджетния излишък. Ние не ощетихме никого, защото въведохме 10-процентов данък и за общия доход на наемните работници и за печалбата на собствениците. Затова, през нашия мандат 30 хил. българи станаха собственици на нови жилища, а ръстът на закупените нови автомобили достигна 250%. Ние, които днес сме тук, както и всички наши членове и симпатизанти, приятели и съмишленици извън тази зала, наричаме себе си либерали. Ние даваме шанс на хората, и ако те искат, могат да се възползват от него!

Скъпи приятели,
НДСВ е без конкуренция в умението си да прави дясна политика с популярни мерки. Това е третият кит, нашето ноу-хау, до което всеки българин се е докоснал. Ние сме първата партия, която в рамките на българския преход доказа, че политическите обещания се изпълняват! С цената на не един компромис успяхме да доразвием позитивите от предходния управленски мандат. Ние намалихме данъците и осигуровките и създадохме условия през различните години да се реализира голям бюджетен излишък. Сега той е мощен щит срещу световната финансова криза.

Модерната политическа програма на НДСВ, в центъра на която стои свободният, инициативен и предприемчив човек, а също споената чрез толерантност и взаимност общност от хора, е призната от нашите европейски партньори. НДСВ е партията с експертен капацитет, която най-добре разчита сигналите на ЕС. Ние знаем как да извървим дългия път, който стои между дребния собственик и свободния човек. Дошло е времето за нов договор между политиците и гражданите, който ще тушира парадокса да сме членове на ЕС, но все още да не живеем по европейски. Ние сме още в началото на пътя на зрелостта, който ще ни научи, че европейските стандарти не са утопия, а са реални и достижими. Това, за разлика от древната притча за трите кита, в условията на европейско членство, за нас ще е четвъртият кит, който ще ни даде шанс с проверените европейски правила да модернизираме не само икономическия, но и политическия си живот.

Нека си пожелаем:
На добър час в конгресната зала и в предстоящите европейски и парламентарни избори!